“Mainīt virzienu – pilnveidot izglītību!”

24. janvāris – Starptautiskā Izglītības diena. Tās šī gada tēma ir “Mainīt virzienu – pilnveidot izglītību!”

Jau vairāk kā divus gadus arī Madlienas vidusskola iesaistās globālās skolas “Global Schools Advocates” programmā.

Tieši šodien, starptautiskās Izglītības dienā, tiek prezentēts ceļvedis skolotājiem “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: rokasgrāmata skolotājiem,” kurā parādīta Global Schools Advocates veiksmīgāko ilgtspējīgas attīstības projektu īstenošana 20 dažādu valstu skolā.

Rokasgrāmatā ir ievietota arī Madlienas vidusskolas pieredze. Saite uz rokasgrāmatu: https://www.globalschoolsprogram.org/_files/ugd/2ed9b9_ac30b6b4916144e58d9d39ec80501367.pdf

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir:

  • Sniegt skolu ieinteresētajām personām detalizētu ar Ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) saistīto projektu un semināru izpēti un gūto pieredzi,
  • Iedvesmot citus pedagogus ilgtspējīgas attīstības plānošanā un integrēšanā savās stundās un mācību programmā,
  • Parādīt vairāk nekā 30 globālo skolu aizstāvju pieredzi, lai novērtētu un atzīmētu pedagogu sasniegumus pirms pandēmijas un tās laikā.

Izdevums demonstrē globālo skolu aizstāvju stāstus, kuri īsteno ilgtspējīgas attīstības projektus un iniciatīvas skolās visā pasaulē. Rokasgrāmata parāda paraugpraksi pedagogiem visā pasaulē, kuri savās nodarbībās un aktivitātēs ir veiksmīgi iekļāvuši izglītību ilgtspējīgai attīstībai (IIA).

Ligita Ridūze – Global Schools Advocates programmas absolvente