Laika vērošanas nedēļa (ENO Weather week)

ENO Laika vērojumu nedēļa ir starptautisks projekts, kas saistīts ar ENO klimata pārmaiņu kampaņu. Mērķis – novērot laika apstākļus no dažādiem aspektiem – temperatūra, vēja ātrums, mākoņu daudzums, sniega dziļums utt.

Madlienas vidusskolas 1. klases skolēni vēroja laika apstākļus visas nedēļas garumā no 31.01. – 5.02.2022. Savus vērojumus bērni  atzīmēja dabas kalendārā. Skolēni daudz laika pavadīja ārā, vērojot dabu, pētot sniegu un krītošās sniegpārslas. Klasē klausījāmies Ingas Cipes pasaku “Pārsliņa.” Pēc dzirdētā un redzētā veicām radošu darbu – zīmējām un griezām sniegpārslas.

Kopīgi veicām arī nelielu pētniecisku darbu – klasē  ienesām 500 ml glāzi ar sniegu. Novērojām, ka 3 stundu laikā sniegs izkusa, glāzē atstājot tikai 100 ml ūdens.

Bērni ar interesi veica visus uzdevumus un secināja, ka sniega tīrība dažādās vietās ir atšķirīga. Pārsteigumu radīja arī ūdens daudzums glāzē, kas palika pāri no kūstošā sniega.

Paldies bērniem par iesaistīšanos dabas izzināšanā!

Marina Dišereite – 1. klases audzinātāja