Valentīndiena Madlienas vidusskolā

Valentīndiena ir mīlestības svētki, gada vismīļākā un romantiskākā diena. Par godu šiem svētkiem, kā jau katru gadu, Madlienas vidusskolas skolēni gatavoja mīļus sveicienus un dekorus. Skolā darbojās arī Valentīndienas pasts, ar kura palīdzību skolēni varēja nosūtīt vēstuli kādam labam draugam, simpātijai vai skolotājai. Šogad kopā tika saņemtas 132 vēstules, visvairāk vēstuļu saņēma 4. klases skolēni.

Paldies visām klasēm par skaistajiem, sirsnīgajiem un radošajiem darbiem!

Skolēnu pašpārvaldes vārdā – Evelīna Liepiņa, 9.kl.