Ziedoņa klases Izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas”

3. martā Madlienas vidusskolā pie astotās un devītās klases viesojās Ziedoņa klases Izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas”. Tā ir interaktīva nodarbība, kuras  ievaddaļā skolēni papildina un nostiprina zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas “Blēņas un pasakas”,  veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības.

 Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes: lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veica trīs grupās jeb lādēs, kuru tematika bija trīs dažādas Imanta Ziedoņa pasakas.

Pasākumu īstenojām ar programmas “Latvijas skolas soma” finansiālo atbalstu.

Ligita Ridūze un Justīne Linde

Sākumā, redzot uz galdiem 3 lielas kastes, likās, ka nebūs nemaz tik interesanti. Taču, atverot kastes, redzēju, ka tās ir piepildītas ar dažādām interesantām lietām un 5 aizslēgtām kastītēm. Mūsu uzdevums bija atvērt šīs kastītes, pildot uzdevumus un atrodot vajadzīgo kodu. Grūtākais bija pirmais uzdevums, kamēr sapratām, kas, kā un kur jāmeklē, lai varētu iegūt šo kodu. Uzdevumi bija saistīti gan ar matemātiku, mūziku, ģeogrāfiju u.c. Grūtākais šķita labirinta spēles uzdevums, jo nevarējām saprast, kā īsti pa to jāpārvietojas. Taču veiksmīgi tikām galā arī ar to un pirmie atšifrējām, un atvērām visas kastītes. To paveikt palīdzēja mūsu komandas gudrie prāti un saliedētība. Kopumā man ļoti patika, un es noteikti gribētu vēl šādu aktivitāti.

Harijs Jānis Pluģis, 8. klase

Šī nodarbība rosināja atsvaidzināt savas prasmes kā vienotai komandai. Nodarbības ievaddaļā tika izskaidroti spēles noteikumi un klasi sadalīja trīs grupās, katrai bija sava lāde. Spēles gaitā vajadzēja ar loģikas palīdzību izpildīt piecus mazākus uzdevumus, pēc kuru izpildes tikām pie 3 ciparu kombinācijas. Šī kombinācija bija jāievada lādes slēdzenē, kurā atradās nākamā uzdevuma mājieni. Nobeigumā katra grupa sanāca kopā, lai izpildītu pēdējo kopīgo uzdevumu, pabeigtu spēli un apstādinātu laiku. 9. klase ar lielu prieku par komunikācijas un draudzības atjaunošanu šo spēli atcerēsies kā atgādinājumu kādai interesantai 3. marta dienai.

Justīne Mūrniece, 9. klase