“Glezna – tā ir dzeja, kuru mēs skatām, bet dzeja – glezna, kuru dzirdam.”

“Glezna – tā ir dzeja, kuru mēs skatām, bet dzeja – glezna, kuru dzirdam.”

/Leonardo da Vinči/

9. martā norisinājās skolas skatuves runas konkurss svešvalodās (angļu un krievu), kurā piedalījās labākie runātāji no 4. līdz 12. klasei. Skolēni bija izvēlējušies sev vistuvākās dzejas rindas, kuras klausījās un vērtēja žūrija – svešvalodu skolotājas – Dina Vēze, Anna Stauža, Sandra Roga. Gan skolotājas, gan paši dalībnieki vēroja katru uzstāšanos ar aizrautību, jo, cik skolēni ir dažādi, tik arī dzeja mēdz būt dažāda, un katrs bija domājis par uzstāšanos un centās klausītājam nodot savu vēstījumu. Liels paldies visiem par dalību – uzstāšanos klātienē un iesūtītajiem video!

1. vieta – 4.-6. klašu grupā angļu valodā Paulai Dūrītei (5.kl.), krievu valodā Patrīcijai Annai Ronei (5.kl.), 7.-9. klašu grupā angļu valodā Terēzai Elzai Ronei (7.kl.), krievu valodā Larionam Siņicinam (9.kl.), 10.-12. klašu grupā angļu valodā Elīzai Evelīnai Fišerei (10.kl.), krievu valodā Elīnai Batalovai (10.kl.). Pateicības – Terēzai Elzai Ronei (krievu val.), Ievai Kārkliņai (krievu val.), Sofijai Rudņikai (krievu val.), Ilgonim Vēzim (krievu val.), Marijai Uļjanei (angļu val.).

Skolotāja Dina Vēze