Meža dienas 2022

Mežs ir vieta, kur smelties spēku, elpot svaigu gaisu, doties pārgājienos, uzlabojot gan fizisko, gan mentālo veselību. Meži rada koksni, pārtiku un citus vērtīgus resursus, tāpat saglabā dabas daudzveidību un mazina klimata pārmaiņas.

23. martā Madlienas vidusskolas sākumskolas un 8.klases skolēni piedalījās Meža dienu pēcpusdienā, kuras tēma bija “Koks kā EKO baterija.” Katrai klasei bija jāveic vairāki uzdevumi.

Tā kā skolas apkārtnē aug dažādu sugu koki, tad vispirms tika piedāvāts parka teritorijā sameklēt  divu dažādu sugu kokus un atzīmēt tos kā koku – Eko bateriju. Eko baterija –  koks, kuru var apskaut, pie kura var apsēsties vai pastāvēt un kurš dod cilvēkam jūtamu enerģiju. Otrs uzdevums bija tuvāk iepazīt savu koku – noteikt tā ārējās pazīmes, izmērīt apkārtmēru, aplūkot un raksturot sava koka mizu, kā arī praktiski iegūt koka mizas nospiedumu, izmantojot caurspiedes tehniku. Sākumskolas skolēniem bija arī jāuzzīmē savs koks un jāuzraksta par to mīkla. Dažas bērnu mīklas:

  • Kurš ir Latvijas stiprākais koks?
  • Tas zied jūlijā un no tā iegūst tēju!
  • 100 bērni, viena māte! Kas tas ir?

8. klases skolēniem bija jāatpazīst koki pēc attēlā dotajiem koka zariem, jāatpazīst koks pēc dotā apraksta un jānosaka pazīmes, kas raksturo doto koku. 

Pasākuma noslēgumā katrs sev uztaisīja spēli “Noķer čiekuru” vai, modernāk izsakoties, Meža kendamu.

Liels paldies biedrības  “Meža projekti” pārstāvei Dacei Iraids un skolotājai Ligitai Ridūzei par “Meža dienas” organizēšanu!

Sniegs ir teju nokusis, daba mostas. Dosimies dabā – dosimies mežā

1. klases audzinātāja Marina Dišereite