Panākumi Raiņa konkursā

2022. gadā Raiņa muzejs “Jasmuiža” rīkoja radošo darbu konkursu skolēniem “Raiņa dzejas rotaļas”. Šogad 5.–7. klašu skolēni bija aicināti radīt paši savus dzejoļus, izmantojot vārdus no Raiņa dzejas krājuma “Putniņš uz zara”. Konkursa dalībniekiem bija jāizlasa dzejoļi, jāizvēlas 10–20 neparastāki, svešādi, iespējams, nesaprotami vārdi, kuri jāizmanto savā dzejolī. Uzrakstītais dzejolis bija arī jāilustrē.

Kopā tika iesūtīti 283 darbi no dažādām skolām. Konkursā piedalījās arī Madlienas vidusskolas skolēni – Patrīcija Anna Rone (5.kl.), Terēza Elza Rone un Ieva Kleinberga (7.kl.). Lielajā konkurencē veiksme Terēzei Elzai Ronei, iegūstot Atzinības rakstu un dāvanu. Paldies vecākiem un skolotājai Zintai Saulītei!

Tā kā 12. maijā uz noslēguma pasākumu ierasties nevarējām, tad balvu meitene saņems, kopā ar ģimeni vasarā apmeklējot Raiņa muzeju “Jasmuižā”. Lai veiksme citos konkursos!

Skolotāja Zinta Saulīte