Stipras ģimenes – mūsu nākotne

Piektdien,  13. maijā,  Madlienas vidusskolā notika Ģimenes dienai veltīts koncerts, kuru vadīja 11. klases skolēni Elvita Bresme un Reinis Kurtišs. Pasākumu caurvija latviešu tautasdziesmas, tās skandēja skolēni – Egija Liepiņa un Keita Žukova (3. klase), Elizabete Mača un Sanija Torbejeva (4. klase), Deina Valnere un Džulians Beļinskis (5. klase), Terēza Elza Rone (7. klase), kā arī  Elīza Tirzmaliete un Sofija Rudņika (8. klase). Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās šādi kolektīvi: 1. klase,  3. klases ansamblis, 3. klases duets – Egija Liepiņa un Keita Žukova, priecēja trio – Terēza Elza Rone, Patrīcija Anna Rone un Megija Cinīte, daudzveidīgi priekšnesumi bija 5. klasei – ansamblis, instrumentālās mūzikas ansamblis – Megija Cinīte, Raiens Perfiševs, Edmunds Lapinskis – un deju kolektīvs, baudījām 8. klases skolnieces Nikolas Markovskas skanīgo balsi. Koncertu lieliski kuplināja instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieku uzstāšanās. Kā liels un skaists pārsteigums visiem bija ukraiņu jauniešu muzikālā piedalīšanās svētku koncerta noslēgumā. Sirsnīgu paldies sakām skolēnu ģimenēm, kuras apmeklēja mūsu koncertu, visam kuplajam skatītāju pulkam, koncerta dalībniekiem  un atbalstītājiem, paldies pedagogiem un  visiem, visiem, kuri rūpējās par koncerta tapšanu un norisi!