Vasaras brīvlaiks ir sācies

Ar tradicionālajiem skolas Karoga svētkiem 31. maijā skolēniem ir noslēdzies mācību gads. Šis laiks ieies vēsturē ar daudzajiem ierobežojumiem, attālinātām mācībām, sejas maskām, nepārtrauktām testēšanām un izmaiņām mācību procesā. Neskatoties uz to, esam sasnieguši labus rezultātus ikdienas mācību darbā, spējuši ar labiem rezultātiem dažādos formātos piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Uzrunājot skolēnus, viņu vecākus un pedagogus svinīgajā pasākumā Karoga svētkos, skolas direktors sveica un pasniedza pateicības par godprātīgu mācību darbu un izciliem sasniegumiem mācībās. Mēs lepojamies ar šo skolēnu panākumiem: 12. klasē Marija Uļjane, Edgars Mežajevs, 11. klasē Dāvis Saimons Jākobsons, 10. klasē Rinalds Gradovskis, Māris Jansons, Yevhenii Zargana, 9. klasē Paula Trence, Justīne Mūrniece, Evelīna Irbīte, Marta Ramona Graudiņa, Hlib Ustynov, 8. klasē Letīcija Elizabete Ekkerte, Mykyta Volokitin, 7. klasē Terēza Elza Rone, Heidija Rimša, Sandija Liepa, Lelde Damroze, Lev Aliluiko, Lev Levchenko, Arsenii Nasiedkin, 6. klasē Denīze Nora Dzene, Roman Holovan, Dmytro Korolov, Tymofii Maidaniuk, Illia Zargana, 5. klasē Paula Dūrīte, Ģirts Irbītis, Agnese Laizāne, Anna Patrīcija Rone, Deina Valnere, Rainers Perfiševs, 4. klasē Līga Irbīte, Marta Kļaviņa, Elizabete Mača, Sanija Torbejeva, Līvija Estere Blumberga.

Zelta liecības svinīgi saņēma jaunāko klašu skolēni, kuriem mācībās šogad veicies vislabāk: Ernests Žegods (2.kl.), Zane Tumane (3.kl.), Līga Irbīte (4.kl.) un Paula Dūrīte (5.kl.).

Mēs lepojamies arī ar to skolēnu sasniegumiem, kuriem līdz izcilībai šoreiz nedaudz pietrūka kādā no mācību priekšmetiem, bet viņi ir mūsu nākotnes rezerves:  Agija Masiule, Elvita Bresme, Ieva Rābe, Iluta Rubene, Mārcis Mežajevs, Harijs Jānis Pluģis, Ieva Kārkliņa, Ieva Kleinberga, Viktorija Rudņika, Roberts Mačs, Džulians Beļinskis, Anna Uļjane, Krista Streile.

Skolas Karoga svētkos tika sumināti Ogres novada mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti: 1. vieta vēstures un bioloģijas, 2. vieta ķīmijas olimpiādēs Rinaldam Gradovskim, 2. vieta vēstures olimpiādē Keitai Lambertei, 3. vieta matemātikas olimpiādē Marijai Uļjanei, 1. vieta krievu valodas olimpiādē Ksenijai Aļhimovičai, Atzinības bioloģijas olimpiādē Paulai Trencei un Voldemāram Augšpulam,  matemātikas olimpiādē Terēzai Elzai Ronei un atklātajā angļu valodas olimpiādē Jānim Dūrītim. Skolas direktora pateicības arī pedagogiem par kvalitatīvu un radošu darbu ar talantīgiem skolēniem, lai iedrošinātu un sagatavotu viņus dažāda līmeņa konkursiem, olimpiādēm un sporta sacensībām – Anitai Jākobsonei, Intai Ošai, Daivai Lūsei, Ligitai Ridūzei, Sandrai Rogai, Dinai Vēzei, Justīnei Lindei, Zintai Saulītei, Signei Kušnirei, Marinai Dišereitei, Ilzei Smilškalnei, Vandai Kalniņai, Ritai Pučekaitei un Miervaldim Līcītim. Skolas padomes sarūpētā naudas balva par augstiem mācību sasniegumiem šogad tika piešķirta 10. klases skolniekam Rinaldam Gradovskim. Skolas paldies 12. klases skolniekiem Edgaram Mežajevam, Aritai Semjonovai un Krišam Bičevskim par nesavtīgu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs vairāku gadu garumā un skolas dzīves pasākumu dažādošanā.

Paldies Madlienas pagasta pārvaldei par mācību gada izskaņā organizēto pasākumu  olimpiāžu laureātiem, sporta sacensību uzvarētājiem un viņu skolotājiem! Atbilstoši saviem sasniegumiem skolēni no pagasta pārvaldes saņēma pateicības rakstus un naudas balvas. Tas noteikti motivēs jauniešus turpmākām veiksmīgām aktivitātēm.

Aizgājušais mācību gads nāca ar daudziem izaicinājumiem gan skolēniem, gan skolotājiem. Pēc  ilgstošām attālinātajām mācībām atklājās „robi “ zināšanās, patstāvīgā darba iemaņu trūkums un grūtības koncentrēties ilgstošam stundu darbam skolā. Daļēji tam esam tikuši pāri, bet atklāts jautājums paliek par skolēnu motivāciju mācībām, kuras daļai skolēnu pietrūkst. Jaunas vēsmas ikdienas darbā ienesa ukraiņu skolēnu ienākšana skolā, viņu pozitīvā attieksme pret mācībām, iepriekš apgūtās plašās zināšanas  un veiksmīgā iekļaušanās klašu kolektīvos.

Paldies par sapratni, izturību un atsaucību skolēniem un viņu vecākiem šajā visiem sarežģītajā laikā! Saulainu vasaru un jaukas brīvdienas!

Skolotāja Vanda Kalniņa