Pirmais interesanto interešu festivāls Ogrē

Piektdien, 27. maijā, Ogres stadionā norisinājās ļoti jauks pasākums – visa lielā Ogres novada skolēnu interešu izglītības pulciņu dalībnieku festivāls. Tieši tāda formāta pasākums notika pirmo reizi, jo tikai kā gadu atpakaļ tika izveidots jaunais Ogres novads un Covid-19 pandēmijas ierobežojumi beidzot nebija šķērslis tik apjomīga pasākuma organizēšanai. No Madlienas vidusskolas piedalījās gan sportisti, gan dziedātāji, gan dejotāji, tika pārstāvēta arī floristika, mājturība un tehniskā jaunrade.

Festivāla sākumu jau no pulksten desmitiem rītā pārstāvēja vairākas mūsu skolēnu sporta komandas skolotājas Ritas Pučekaites vadībā, Dinas Vēzes un Marutas Viduces-Ševeles uzraudzībā, un skolēni ar atzinīgiem rezultātiem startēja vairākās disciplīnās.

Aktīvi un ar lielisku izdomu mākslas radošajās darbnīcās Madlienas vidusskolu pārstāvēja tehniskās modelēšanas pulciņa skolotājs Andris Miķelsons ar saviem aktīvākajiem dalībniekiem, tāpat arī floristiskas pulciņa skolotāja Mārīte Šteinberga un mājturības pulciņa skolotāja Ilze Smilškalne. 

Vēlāk notika svētku gājiens, kurā devās skolas direktors Edgars Viņķis, lieliski sportisti kā karognesēji, vokālie ansambļi un solisti ar skolotāju Ivetu Mežajevu un deju kolektīvs „Lienīte” ar skolotāju Vinetu Tumani. Tālāk uzstāšanās ar krāšņiem priekšnesumiem – dziesmām un dejām. Vakars noslēdzās, dejojot un gavilējot visiem kopā ar dziedātāju Ozolu, kuru bērni ļoti gaidīja. Laika apstākļi bija lieliski, diena bija gara un prasīja lielu izturību, tomēr bērni bija gandarīti un priecīgi, katrs parādīdams savas prasmes un talantus, ko bija apguvuši šajā mācību gadā ārpus mācību stundām.

Maruta Viduce-Ševele