Igauņu pedagogu vizīte Madlienas vidusskolā

16. jūnijā Madlienas vidusskolā viesojās sadarbības partneri no Igaunijas Repinas ģimnāzijas, īstenojot projektu ,,Nordplus Junior” – „Kopīgas vērtības mūsu kultūras mantojumā un dabas daudzveidībā”, projekta koordinatore – skolotāja Ligita Ridūze. Vizītes laikā igauņu pedagogi iepazinās ar Madlienas vidusskolu, mācību kabinetiem, materiāli tehnisko nodrošinājumu, sporta bāzi, izglītības iestādes apkārtni.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti, attīstīt radošumu un veicināt novatorisku pieeju mācīšanai un mācībām skolā. Balstoties uz aktivitātēm, tiek apzinātas vērtības kultūrā un dabā vietējā un globālā līmenī, izpratne par Baltijas dabu, kultūru un valodu, paplašinās zināšanas par vēsturi, dabas daudzvedību, nacionālo identitāti saistībā ar pārmaiņām globālajā pasaulē. Tiekotie ar kolēģiem Madlienas vidusskolā, tika pārrunāts kopīgais un atšķirīgais abu valstu izglītības sistēmās, skolu tīkla sakārtošanā, pedagogu atalgojuma veidošanā. Dalījāmies pieredzē par izglītības programmu piedāvājumu vidusskolā, aktualitātēm to nodrošināšanā, saimnieciskajiem jautājumiem, kā arī speciālo izglītību un skolēnu integrāciju. Igauņu kolēģus interesēja sadarbība ar ukraiņu skolēniem un viņu iekļaušanās Madlienas vidusskolā un latviskajā vidē.

Viesošanās Madlienā bija igauņu kolēģu atbildes vizīte. Turpmāko divu dienu laikā igauņu pedagogi turpināja iepazīties ar Latviju, viesojās dažādos kultūras un vēstures objektos. Vizīte iezīmēja Madlienas vidusskolas un Repinas ģimnāzijas sadarbības iespējas nākotnē.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis