12. klases absolventi atvadās no skola

4. jūnijā Madlienas vidusskolas aktu zālē 12. klase atvadījās no skolas. Atvadas no skolas ir kā krustceles, tikšanās vieta, no kuras sāksies jauna laika skaitīšana – patstāvīgas pieaugušo dzīves kilometru – dienu skaitīšana.

Šogad skolu beidz 10 absolventi, kuriem vidusskolas laiks ir bijis ļoti grūts, jo lielāko daļu ir mācījušies attālināti. Neskatoties uz to, skolas dzīve ir bijusi daudzkrāsaina, gan prieka, gan dusmu pilna, bet vienmēr ir rasta iespēja, kā tikt galā. Absolventi ir talantīgi, daudzpusīgi un zinātkāri, tomēr visi ļoti atšķirīgi. Laiks, ko pavadīja kopā, ir devis ļoti daudz: pieredzi, pacietību, prasmi.

Svētki bija  gaišs un aizraujošs notikums visiem. Tas bija svarīgi skolotājiem, kuriem katras atvadas no skolas ir pagrieziena punkts. Viņi taču ir tik daudz pārdzīvojuši kopā un jūt lepnumu par katru no beidzējiem. Šie svētki ir svarīgi vecākiem, kuri 12 gadu garumā priecājās par saviem bērniem, uztraucās par tiem, atbalstīja neveiksmēs.

Vēlējumus un labus vārdus pasākuma laikā teica skolas direktors, pagasta pārvaldes vadītājs un absolventu vecāki, kā arī audzinātāja. Visi ir pārliecināti, ka skolā iegūtās zināšanas būs pieprasītas.