Zinību diena Madlienas vidusskolā

No kļavas pirmā lapa ris,
Nāk skolas sētā septembris…

Skaisti un veiksmīgi sagaidīts jaunais mācību gads arī Madlienas vidusskolā. Tas šajā gadā mūsu izglītības iestādei ir īpašs, jo svinam 50 gadu jubileju, kopš tālajā 1972. gadā saviem skolēniem durvis vēra jaunuzceltā Madlienas vidusskola.

Zinību diena sākās ar skolas kolektīva kopīgu foto, veidojot zīmi „50”’. Svētku dienas svinīgā daļa noritēja brīvdabas estrādē „Ozolzīle”, ko vadīja skolotāja Zinta Saulīte. Skolēni, viņu vecāki, pedagogi un viesi kopīgi vienojās Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” dziedājumā. Visus svinīgi uzrunāja un vērtīgus vēlējumus izteica skolas direktors Edgars Viņķis, Ogres novada domes deputāts Jānis Iklāvs, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Graudiņš-Pētersons, kā arī skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone. Ar skaistām dziesmām pasākumu kuplināja skanīgās balss īpašnieks Rihards Bērziņš. Protams, goda vietā uz skatuves, kā allaž, pirmajā skolas dienā tika ļauts atrasties divām klasēm, un tās bija – 12. klase ar audzinātāju Intu Ošu un 1. klase ar skolotāju Signi Kušniri. Visi tika mīļi iepazīstināti ar Madlienas vidusskolas 1. klases skolēnu kolektīvu, un tā, daudzu sveicēju, sirsnīgu vārdu ieskauti un skaistu ziedu apdāvināti, mazie ķipari jutās pavisam droši.

Zinību dienu skolēni turpināja, apmeklējot klases audzināšanas stundu, kur pedagogi kopā ar saviem audzēkņiem veltīja laiku, suminot skolu 50 gadu jubilejā un cienājoties ar svētku saldumiem. Tā, draudzīgām sarunām un smaidiem piesātināta, aizritēja šī atkalsatikšanās diena.

Atliek visiem novēlēt, lai tikpat skaists, spraigs un spirdzinošs rit viss šis mācību gads kā tikko aizvadītais 1. septembris!

Maruta Viduce-Ševele