Dzejas dienas Madlienas vidusskolā

„Un tad sāka koki balēt, dzeltēt, sārtoties visdažādākajās noskaņās.” Piekrītot rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa teiktajam par rudeni, arī Madlienas vidusskolas skolēni tieši septembrī ļaujas radošuma krāsainajam aicinājumam. Ik gadu septembris Latvijā tiek atzīmēts kā dzejas un jaunrades mēnesis,  arī Madlienas vidusskolā šomēnes notika dažādas radošas aktivitātes, lai veicinātu dzejas lasīšanu, analizēšanu un rakstīšanu.

13.  septembrī  pie 8.–12. klases skolēniem viesojās Liepājas teātra aktieris Ēriks Vilsons ar monoizrādi „Piens”, kas balstīta uz Imanta Ziedoņa darba „Poēma par pienu” motīviem. Aktieris izrādē ar Ziedoņa vārdiem pauda savas pārdomas gan par cilvēka iekšējo, gan ārējo pasauli.  Izrādes laikā viņš rosināja jauniešus saprast, domāt un runāt dzejas valodā. Tā bija saruna par dzejnieku Imantu Ziedoni, viņa personību un lasītāja ceļu uz poēziju. Ē. Vilsons jauniešiem lika noticēt, ka katram no mums dzīvē pienāks tāds brīdis, kad, iekšējo pārdzīvojumu vadīts, pievērsīsies dzejnieku apgarotajiem vārdiem, lai izskaidrotu savas emocijas.

Par izrādi savs viedoklis arī 12. klases skolniecei Elvitai Bresmei: „Bija ļoti iedvesmojoši, jo, klausoties dzeju, tikām iepazīstināti ar tās pamatdomu un būtību, aktieris aicināja aizdomāties par to, ko mēs šajā dzīvē vēlamies sasniegt. Tās ir mūsu vērtības, zināšanas, draugi un mīlestība. Un pats galvenais, kāpēc es esmu šeit? Domāju, ka pēc šīs dienas daudzi, ejot mājās, nedaudz aizdomājās par savu dzīvi un uzdeva sev tādu pašu jautājumu. Vai tas, ko es šobrīd daru, ir tas, ko es vēlos sasniegt savā dzīvē? Liels paldies aktierim Ē. Vilsonam par to, ka spēja iedrošināt un aicināja saprast, ka zināšanas ir ļoti svarīgas ikvienam.”

Viss septembris skolā aizritēja dzejas zīmē, klausoties dzejas rindas mācību stundās, lasot, zīmējot. Šogad lielāku uzmanību pievērsām Jānim Jaunsudrabiņam un viņa lirikai. Sākumskolas audzēkņi dzeju ilustrēja, kā arī paši centās rakstīt dzeju.

4., 5. un 7. klases skolēni literatūras stundās aplūkoja tēmu „Bērnība”. Ceturtā klase tikai pamazām iepazīst dzejas valodu, tāpēc grupās lasīja dažādu latviešu autoru – Raiņa, Ojāra Vācieša, Māras Cielēnas, Ulda Ausekļa u.c. – bērnu dzejoļus, analizēja tos un veidoja aplikāciju ilustrācijas, vēlāk arī paši iejutās dzejnieku lomā un rakstīja nelielus dzejoļus par bērnību. Arī 5. un 7. klase atcerējās savu saulaino bezrūpības laiku, iedvesmu jaunradei guva, lasot šā gada jubilāra J. Jaunsudrabiņa tēlojumus no „Baltās grāmatas”, līdztekus 7. klase apskatīja miniatūras žanru, lasot M. Ķempes daiļdarbu „Mana bērnība” un radot savus apcerējumus par bērnību.

8. klase iepazinās ar Jāņa Baltvilka, Māras Zālītes un Annas Rancānes dzeju, saskatot būtisko, svarīgāko, akcentējot katra cilvēka galvenās dzīves vērtības un dārgumus. Skolēni radīja savas vārsmas par šo tēmu.

Arī pārējās klases, to skaitā vidusskolēni, iedziļinājās dzejā un tajā paustajās gudrībās, secinot, ka lirika ir dvēseles sajūtu atklājēja un spogulis. Jaunieši savas pārdomas atklāja gan dzejā, gan prozā.

Lasīsim dzeju, radīsim to paši, zīmēsim, ilustrēsim! Būsim radoši un izdomas bagāti!

Skolotājas Justīne Linde un Zinta Saulīte