Pirmie soļi skolā

Skolas gaitu sākums ir īpašs posms gan skolēnu, gan vecāku, gan skolotāju dzīvē. Arī mūsu pirmklasniekiem, kuri adaptācijas nedēļas laikā mēģināja apgūt skolas dzīvi. Tika iepazītas skolas telpas, darbinieki, kārtība un noteikumi skolā. Bērni mācījās savstarpējo attiecību risinājumu modeļus, prasmi sadarboties.

Jautrā noskaņojumā un apņēmības pilni pirmklasnieki devās savā pirmajā pārgājienā pa Madlienu, iepazīstot ēkas, iestādes, dabas teritorijas. Vienmēr mīļi gaidīti bērni ir Madlienas pagasta bibliotēkā. Ar bibliotēkas vadītājas Agritas Kalniņas palīdzību arī mēs nedaudz atvērām grāmatu pasaules durvis.

Pārgājiena noslēgumā mūs gaidīja pārsteigums no RPK – gardie sieriņi „Kārums”.

Gatavojoties nopietnam mācību darbam, jau septembra sākumā piedalījāmies Latviešu valodas aģentūras Valodas spēļu konkursā. Tas bija liels izaicinājums, kas prasīja lielu pacietību visas dienas garumā.

Adaptācijas periodu noslēdzām ar spēļu dienu. Apbrīnojama bija skolēnu ieinteresētība un pacietība četras stundas, spēlējot visdažādākās galda spēles. Nobeigumā skolēni saņēma arī diplomus par izturību un veiksmīgu skolas uzsākšanu.

Lai nezūd degsme arī turpmāk!

1. klases skolotāja Signe Kušnire