Madlienas vidusskolai 50

„Tev pieder daļa no manas sirds” – tā tiešā vai pārnestā nozīmē 2022. gada 24. septembra pievakarē varēja teikt ikviens no Madlienas vidusskolas 50 gadu jubilejas salidojuma apmeklētājiem, jo visi, kuri bija vēlējušies un varējuši, bija kopā sanākuši, lai piedalītos, lai atcerētos, lai runātu par Madlienas vidusskolu, tās pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un notikumiem, kuri mērāmi 50 gadu garumā. Šim pasākumam gatavojās viss skolas kolektīvs, un katram bija uzticēts kāds pienākums. Skaists, kopīgs paldies visiem – gan tiem, kas īstenoja svētku svinīgo norisi, gan tiem, kuri sagatavoja telpas absolventu un viesu uzņemšanai, gan veidoja dažāda veida noformējumus, gan sakopa skolu – kā iekšpusi, tā ārpusi, paldies visiem, kuri reģistrēja absolventus, sagatavoja skolas gadagrāmatu un literāro žurnālu parādi, kā arī veica visus tehniskos darbus, bez kuriem nevar notikt neviens apjomīgs svētku pasākums. Skolas 50 gadu jubilejai par godu bija izveidota avīze – speciālizlaidums, kuru saņēma kā dāvanu ikviens pasākuma apmeklētājs, to rūpīgi un ar mīlestību bija sagatavojusi skolotāja Zinta Saulīte un sakārtoja Mareks Liepa. Salidojuma laikā bija iespēja iegādāties grāmatu „Mana Madlienas visusskola”.

Svinīgajā pasākumā ar teatralizēta uzveduma palīdzību bija iespēja ielūkoties skolas vēstures mirkļos, kurus atsauca atmiņā mūsu skolotājas Daiva Lūse, Justīne Linde, Zinta Saulīte un 12. klases skolnieks Reinis Kurtišs. Skolas kolektīvu sveica Ogres novada pašvaldība Jāņa Siliņa personā, pasniedzot  ilggadējiem skolas pedagogiem un darbiniekiem Atzinības rakstus par ieguldījumu Madlienas vidusskolas attīstībā. Tos saņēma Vanda Kalniņa, Inta Oša, Daiva Lūse, Signe Kušnire, Ilze Smilškalne, Anita Jākobsone, Rita Pučekaite, Edīte Lase, Iveta Mežajeva, Andis Bičevskis, Zigrīda Andriksone, Elita Kaužena, Aija Brāle,Valdis Kušnirs. Skolas kolektīvam tika pasniegta pašvaldības dāvanu karte 500 eiro apmērā. Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs savā uzrunā uzsvēra, ka Madlienas vidusskolai kā lauku vidusskolai būs patāvēt, kamēr tā spēs nodrošināt kvalitatīvu izglītību un piesaistīt skolēnus valdības noteiktajā skaitā. Skolas direktors Edgars Viņķis, uzrunājot absolventus, vēlēja atkalredzēšanās prieku un kā pasakā par Sprīdīti izjust laimes sajūtu, atgriežoties mājās. Paldies Madlienas pagasta pārvaldei un iestāžu vadītājiem par spēka vārdiem turpmākajam darba cēlienam, skolotājai Zintai Saulītei par pasākuma scenāriju, mūzikas skolotājai Ivetai Mežajevai par sagatavotajiem skolēnu muzikālajiem priekšnesumiem un dziedošajām skolas absolventēm Mārai Kļaviņai-Balodei un Elīnai Ratmeisterei par sirsnību un atsaucību piedalīties svētku svinīgajā daļā ar skaistām dziesmām.

Pasākumu kuplināja fotogrāfa Viļņa Pļaviņa piedāvātie fotopakalpojumi, kuri nevienu neatstāja vienaldzīgu, gan dodoties skolas pagalmā uz kopīgo fotografēšanos, gan fotografējoties ar saviem klasesbiedriem vai draugiem, daudziem sirds mudināja iemūžināt šī pasākuma mirkļus, tādējādi atstājot spilgtā atmiņā šo satikšanos. Vakara gaitā absolventus, darbiniekus un viesus priecēja brāļi Auzāni.

Skolas kolektīvs mīļu un sirsnīgu paldies saka visiem, kuri bija ieradušies, sakām paldies par saņemtajiem ziediem  un dāvanām, mīļi gaidīsim atkal visus ciemos uz  mūsu skolas 55 gadu jubileju un absolventu salidojumu 2027. gadā.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis un skolotāja Maruta Viduce-Ševele