Ogres novada Gada skolotājs 2022

30. septembrī Ogres atjaunotajā sanatorijas zālē Gaismas prospektā notika titula „Ogres novada Gada pedagogs 2022” ieguvēju godināšana. Titulam pedagogus bija izvirzījuši Ogres novada izglītības iestāžu kolektīvi.

Pasāku dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, LIZDA Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa. Kā balva tika izveidota sudraba piespraude liepu lapas un ozola lapas formā. Organizējot pasākumu, Izglītības pārvaldes komandai radās oriģināla ideja – skolu izvirzīto pedagogu raksturojumu iedot Ogres novada mākslas skolu audzēkņiem, kuri pēc tiem katram Gada pedagogam uzzīmēja zīmējumu. Vēlāk tas tika iespiests pastkartītes formā, un katrs pedagogs svētku pasākumā līdz ar sudraba nozīmīti un pašvaldības Atzinības rakstu saņēma šādu viņam veltītu pastkartīšu komplektu.

Pasākuma laikā klātesošajiem muzikālus sveicienus veltīja baritons Nauris Indzeris un soprāns Laura Kancāne koncertmeistares Helēnas Kundrātas pavadībā. Pēc pasākuma skolotājiem bija iespēja izstādē apskatīt mākslas skolu audzēkņu radītos zīmējumus – pastkartes.

Madlienas vidusskola Gada skolotāja balvai izvirzīja sākumskolas un datorikas pedagoģi Signi Kušniri, kurai Madlienas vidusskola ir pirmā un vienīgā darbavieta jau 31 gadu. Skolotāja ir savas skolas absolvente.

Pēc skolas administrācijas aicinājuma S. Kušnire ir aktīvi iesaistījusies IT mentoru programmas apguvē un īstenošanā, ir mācīšanās platformas Skolo.lv koordinatore skolā. Skolotājas S. Kušnires vadītās stundas raksturo kvalitatīvs un inovatīvs mācību darbs, kura viens no mērķiem ir skolēnu digitālo prasmju pilnveidošana. Savā ikdienas darbā skolotāja izmanto daudzveidīgas metodes, kuru pamatā ir interese par mācību procesa organizēšanu citās skolās un spēja metodes pielāgot katra izglītojamā spējām. Mācību procesā viņa bieži izmanto āra nodarbības ar praktisku darbošanos. Par notikušajām aktivitātēm regulāri ievieto informāciju skolas mājaslapā, patstāvīgi veido metodiskos materiālus dažādu mācību priekšmetu apguvei sākumskolā, tos piedāvā citiem interesentiem sociālajā vietnēs, izdevumā „Skolas vārds” un dalās ar savu pieredzi ar IT mentoru programmas pedagogiem. Ir vispusīgas zināšanas savos mācāmajos priekšmetos, to mācīšanās metodikā, zināšanas regulāri tiek papildinātas ar semināros, kursos un ārzemju braucienos gūtajām atziņām.

Uzticētos pienākumus skolotāja veic godprātīgi, ar ieinteresētību labu rezultātu sasniegšanā, ir bagāta pieredze darbā ar speciālās programmas izglītojamiem. S. Kušnire vadījusi skolas klašu audzinātāju metodisko komisiju, labprāt sadarbojas ar dažādu mācību jomu pedagogiem profesionālu jautājumu risināšanā. Ar labiem panākumiem savu audzināmo klasi ir iesaistījusi dažāda līmeņa pasākumos: starptautiskajā Code Week programmēšanas un Qutdoor Classroom Day projektos,  LVA valodas konkursos, valsts policijas zīmējumu konkursā, IZM fotokonkursā, projektos „Mamma daba”, „Utilizē pareizi”, „Esi/ radošs”. Gandarījumu savam darbam skolotāja izjūt, redzot skolēnu izaugsmi prasmē iegūt nepieciešamo informāciju un kontaktēties ar citiem.

Svētku pasākumā Ogrē visi izvirzītie skolotāji tika apbalvoti un godināti kā labākie, profesionālākie un talantīgākie. Apsveicam skolotāju Signi Kušniri ar veiksmi un prasmīgo darbu pedagoģijā!

Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte