Radot sakoptāku vidi

Krāsainā un saulainā rudens dienā 2. klases skolēni devās sakopt Madlienas baznīcas apkārtni, vietu, kur sākusies Madliena.

Talcinieki čakli grāba lapas un lika tās maisos. Draudzīgi, kopā strādājot, drīz vien apkārtne kļuva sakoptāka un skaistāka. Visiem bija prieks par padarīto darbu. Bērni secināja, ka kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt pagasta apkārtni daudz patīkamāku, radot prieku sev un citiem.

Noslēgumā draudzes priekšniece Rasma Vērpēja pateicās par padarīto darbu un aktīvajiem talciniekiem pasniedza gardus našķus.

Paldies bērniem par aizrautību un ieinteresētību vides sakopšanā! Paldies vecākiem par bērnos ieaudzināto darba mīlestību!

2. klases audzinātāja Marina Dišereite