Oktobra  aktivitātes 1. klasē

Pirmklasnieki oktobrī ir ne tikai čakli apguvuši dažādas mācību zināšanas un prasmes, bet arī ar prieku piedalījušies citās aktivitātēs:

  • Latviešu valodas aģentūras  konkursa ietvaros esam pētījuši koku lapas rudenī, radoši  pārveidojot tās par dažādiem tēliem;
  • greznojām kuģīti „Carnikava”, piedaloties zīmējumu konkursā „Rudens rota kuģītim”;
  • īpašu uzmanību veltījām drošības jautājumiem, piedaloties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija zīmējumu konkursā „Mana drošā pasaule”. Liels prieks, ka bērni par sev drošāko vietu atzīst ģimeni un savas mājas.
  • iepazinām programmēšanas pamatus, iesaistoties CodeWeek aktivitātēs;
  • 4 dienu garumā iepazinām dažādas mūsu vecāku profesijas Karjeras nedēļas ietvaros;
  • guvām pirmo uzņēmējdarbības pieredzi, piedaloties rudens tirdziņā.

Tas, ka mums tam visam atlicis laiks, ir bērnu labā sagatavotība skolas gaitām. Par to īpašs paldies PII „Taurenītis” (R. Strukai, U. Ločmelei, L. Krūmiņai).

Paldies vecākiem par jaukajiem, aktīvajiem, atsaucīgajiem bērniem! Prieks darboties kopā!

1. klases skolotāja Signe Kušnire