Nordplus partnerības projekts

Laikā no 7.11.2022. – 11.11.2022. Madlienā un Rīgā notika Nordplus projekta NPJR – 2022/10045 “Sākumskolas skolēnu mācīšana un mācīšanās kustībā un spēlēs” (“Teaching and Learning of primary students by moving and playing”) pirmā darba vizīte. Projektā piedalās 5 skolas no četrām valstīm (kopā 11 pedagogi) – Lietuvas (kas ir arī projekta koordinējošā skola), Igaunijas, divas skolas no Grenlandes un Madlienas vidusskola no Latvijas.

Pirmās darba vizītes tēma bija matemātikas mācīšana caur kustībām un spēlēm 1. – 4. klases skolēniem.

Projekta semināra nodarbībās Rīgā viesnīcā Islande visu partnerskolu pedagogi dalījās pieredzē un pārrunāja metodiskus jautājumus par matemātikas mācīšanu sākumskolā. Izspēlēja katras skolas sagatavotās spēles (kopā 12 – 15), kas domātas skolēniem matemātikas mācīšanā.  Projekta dalībnieki prezentēja arī savu skolu un iepazīstināja ar galvenajām prioritātēm skolas darbā.

Ļoti piepildīta bija projekta diena Madlienas vidusskolā. Katra partnerskolas pedagogu komanda Madlienas vidusskolā vadīja vienu stundu: Grenlandes skolotāji 2. klasē, Igaunijas skolotāji – 3.klasē, Grenlandes otras skolas komanda 4. klasē, bet Lietuvas skolotāji – 5. klasē. Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar valsti, kuru pārstāv konkrētie skolotāji, un tad kopā ar skolēniem izspēlēja dažādas spēles, kurās bija jāveic ar matemātiku saistīti uzdevumi gan klasē, gan skolas teritorijā. Sākotnējā nedrošība tika ātri pārvarēta un iesaistīšanās spēlēs aizrāva itin visus. Arī svešvalodas zināšanas nebija šķērslis, tur palīdzēja gan skolotāji, gan paši skolēni viens otram.

Madlienas vidusskolas skolotāja Ligita Ridūze kopā ar 4. klases skolēniem rādīja atklāto stundu “Matemātika dabā.” Nodarbība notika skolas apkārtnē. Skolēnu uzdevums bija izpētīt koka ripas un saskaitīt, cik gadu kokam, noteikt augoša koka vecumu un gadu, kad tas iestādīts, noteikt egles vecumu pēc mieturiem, izmērīt koka augstumu, izmantojot gan metodi ar T veida kociņu, gan caur kājstarpi, kā arī noteikt attālumu starp diviem kokiem gan pēc acumēra, gan mērot ar soļiem, gan ar lauka mērcirkuli. Skolēni šajā nodarbībā ne tikai mācījās precīzi veikt mērījumus, bet arī novērtēt lielumu pēc acumēra un izmantot tiešu mērījumu rezultātus citu lielumu noteikšanai. Katrā komandā kopā ar 4. klases skolēniem darbojās arī viesu skolotāji. 

Viesi ļoti atzinīgi novērtēja Madlienas skolēnu atraisītību, aktivitāti spēlēs, labās matemātikas un angļu valodas prasmes. Viņi uzsvēra, ka Madlienas skolai ir skaista un daudzveidīga apkārtne, ko var ļoti radoši izmantot mācību darbā ikvienā mācību priekšmetā.

Dienas noslēgumā viesiem tika piedāvāta radošā darbnīca kopā ar skolas padomes priekšsēdētāju un biškopi Kristīni Kristjansoni. Viesiem bija iespēja degustēt dažādus biškopības produktus, izliet vaska svecītes, veidot dekoriņus un sarullēt sveci no bišu vaska. Paldies Kristīnei par burvīgo un aizraujošo dienas izskaņu.

Pilnvērtīgo projekta dienu nodrošināja atbildīgais komandas darbs.

Paldies maniem kolēģiem, īpaši, Marinai Dišereitei, Annai Staužai, Marijai Grīnbergai un Andim Bičevskim. Paldies ikvienam skolēnam, kurš bija iesaistīts šajā projektā, īpaši, 4. klases un 9. klases skolēniem. Paldies par atbalstu arī virtuves meitenēm, īpaši, Zandai un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī Gitai no kafejnīcas “Bitīte.”

Nākošā projekta vizīte ir plānota tālajā Grenlandē 2023. gada pavasarī.

Ligita Ridūze Nordplus projekta koordinatore