Dalība Lasīšanas nedēļā 2022

No 14. līdz 20. novembrim jau 24. reizi Latvijā notika Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šī gada tēma bija “Daba Ziemeļvalstīs ”. Nedēļas laikā bibliotēkās, skolās un citviet notika lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.

Arī 2. klases skolēni aktīvi iesaistījās nedēļas uzdevumu izpildē. Kā zinām, jo vairāk tiek lasīts, jo labāka kļūst lasītprasme, līdz ar to tiek pilnveidoti mācību saturā noteiktie mācību rezultāti. Pirms  lasīšanas, noskatoties prezentāciju, skolēni iepazina Ziemeļvalstis, it īpaši Islandi. Lielu interesi radīja vulkāni, karstie avoti, ledāji un ūdenskritumi.

Pēc prezentācijas sākās grāmatas “Ja tu satiec lāci” lasīšana. Dānis Martins Glass Serups un Mālina Kivele ir sacerējuši grāmatas tekstu, un Linda Bundestama uzzīmējusi ilustrācijas. Ar sirsnīgu humoru bilžu grāmata pēta jautājumu par to, kas tev jādara, ja tu satiec lāci. Šajā stāstā mēs sekojam kādam cilvēkam pastaigā uz mežu, taču īstais galvenais varonis te ir lācis. Tikšanās starp cilvēku un lāci ir atveidota ar rotaļīgu nopietnību, un vēstījums balansē uz faktu un izklaides robežas. Skriet nav jēgas, jo lācis skrien ātrāk par tevi. Nevajag arī kliegt – labāk aprunājies ar lāci par laikapstākļiem vai izstāsti kādu joku. Tu droši vien arī proti zīmēt labāk nekā lācis. Grāmata ir nominēta Ziemeļu Ministru Padomes bērnu un jaunatnes literatūras balvai 2022.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā iegūto informāciju skolēni analizēja un radoši izpauda darbos. Paldies bērniem par ieguldīto darbu! Turpināsim lasīt grāmatas! Lai lasīšana vairo prieku un dod pozitīvas emocijas!

2. klases audzinātāja Marina Dišereite