11. novembris Madlienas vidusskolā

11. novembrī pēc pirmās mācību stundas Madlienas vidusskolas skolēni kopā ar pedagogiem devās tradicionālajā lāpu gājienā pie pieminekļa “Tev mūžam dzīvot, Latvija”, lai visi šajā atceres dienā būtu kopā, lai ieklausītos 10. klases skolēnu sagatavotajā stāstījumā, lai vienotos klusuma brīdī, noliktu ziedus un svecītes, lai pieminētu Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Gājienu kuplināja arī mazie madlienieši no pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” un citi interesenti. Pie pieminekļa visi kopā nodziedāja Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju” un dziesmu “Rīgā iešu es, māmiņa”. Visus klātesošos svinīgi uzrunāja Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs G. Graudiņš-Pētersons, skolas direktors Edgars Viņķis un aizsardzības mācības pedagogs Gunvaldis Kalva.

Pēc lāpu gājiena 5.-12. klašu skolēni devās uz Madlienas pagasta kinozāli “O divi”, lai kopīgi noskatīties filmu “Dvēseļu putenis”. Kamēr pamatskolas un vecāko klašu skolēni skatījās filmu, sākumskolas bērni sāka savu dalību Spēka dienā, lai mērotos fiziskajā izturībā. Pēc filmas noskatīšanās un pusdienām pārbaudījumiem pievienojās arī pārējās klases, un visas komandas rādīja savu izveicību, prasmi, vienotību un spēka pakāpi.

12. klases skolniece Kristīne Vonoga