Novembra darbi 1. klasē

Novembris pirmklasniekiem ir bijis ļoti darbīgs. 2. novembrī devāmies uz Rīgas Starptautiskās biennāles (RIBOCA) un  centra Common Ground īstenotās skolu izglītības programmas nodarbību „Māksla + Zinātne”, kurā apguvām jaunas zināšanas un prasmes ārstniecības augu izmantošanā, veidojot bukletus par tiem.

4. novembrī jau, kā ierasts, piedalījāmies globālā pasākumā – Āra izglītības diena (Outdoor Clasroom Day). Šoreiz īpašu vērību veltījām vietējās vides piesārņojumam.

Šo pašu tēmu turpinājām attīstīt,  piedaloties Zaļās jostas konkursā „Viens zaļš darbs Latvijai”, izgatavojot no izmantotiem iepakojumiem mācību materiālus un spēles.

10. novembris pirmklasniekiem bija izdevies varen jautrs, jo tika svinēta Mārtiņdiena. Gatavojām maskas, gājām rotaļās, iepazinām savas tautas svētku tradīcijas. Mārtiņdienu noslēdza aktivitātes kopā ar 4. klasi un skolotājiem I. Mežajevu un Ē. E. Oto.

Valsts svētku svinēšanu iesākām ar piedalīšanos Latviešu valodas aģentūras konkursā „Mana Latvija”, kas lika aizdomāties par Latvijas vērtībām. Izzinājām arī savas valsts svarīgākos vēstures notikumus.

Saldas un interesantas izvērtās „Eiropas medus brokastis”, kurās K. Kristjansone ar interesantu stāstījumu un dažādiem uzskates līdzekļiem iepazīstināja ar bišu un bitenieku dzīvi.

Novembri noslēdzām ar zināšanu pilnveidošanu, piedaloties „Dzīvei gatavs” lekcijā, kuru vadīja Gaso pārstāvis K. Upaciers.

Darbi turpinās, jo straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki! Gaišu visiem šo gaidīšanas laiku!

1. klases skolotāja Signe Kušnire