Dalība konkursos

Tuvojoties pirmā semestra noslēgumam, 2. klases skolēni atskatījās uz paveikto. Secināja, ka semestris ir pagājis darbīgi, radoši un krāsaini. Ir iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, kā arī jauna pieredze, piedaloties dažādos pasākumos, konkursos skolā un ārpus tās. Otrklasnieki ir piedalījušies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konkursā “Mana drošā pasaule”, Valodas aģentūras ikmēneša konkursos un radošo darbu konkursā “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”.

Prieku radīja saņemtās pateicībasno “Zaļā josta” radošā konkursa “Viens zaļš darbs Latvijai” un Rakstniecības muzeja konkursa “Priekšmets. Stāsts”.

Paldies bērniem par papildus darbu veikšanu, pozitīvu attieksmi un darbīgumu!  Lai gaiši un sirsnīgi Ziemassvētki, priecīgiem notikumiem bagāts Jaunais gads!

2. klases audzinātāja Marina Dišereite