Pētniecisko darbu konkurss “Misija Jūra 2030”

Decembra mēnesī 9. klases skolēni piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka “Nākotnes klase” izsludinātajā pētniecisko darbu konkursā “Misija Jūra 2030”.

“Tīrs ūdens ir vērtība, kas ietekmē dzīves kvalitāti un rada priekšnoteikumus ilgtspējīgai uzņēmējdarbības attīstībai.” Tīrs ūdens – viens no cilvēka veselības pamatnosacījumiem. Lai arī Latvija izskatās pārpilna ar ūdeņiem, tomēr kvalitatīva ūdens resursi ir ierobežoti. Piesārņotus gruntsūdeņus praktiski nav iespējams atjaunot labā kvalitātē.

Par darba tapšanas gaitu stāsta 9. klases skolniece Sofija Rudņika: “Izstrādājām pētniecisko darbu “Kā iegūst tīru ūdeni Madlienā?” Tā mērķis – noskaidrot Madlienas pagasta nodrošinājumu ar kvalitatīvu ūdeni un šī nodrošinājuma ilgtspēju.

Vispirms klasē noorganizējām aptauju par ūdens patēriņa paradumiem ikdienā. Noskaidrojām, ka 15 mājsaimniecības izmanto centrālo ūdens apgādi, bet 9 mājsaimniecības – akas vai sūkņus. Runājot par ūdens kvalitāti savās mājās, tikai 8 atbildēja, ka ūdens ir labs un to lieto dzeršanai. 16 mājsaimniecībās dzeramo ūdeni pērk veikalā, jo krāna ūdens neesot labs – ar smaku, traukos nogulsnējas dzelzs vai kaļķis.

Tā kā mums informācija par ūdensapgādi Madlienā bija nepilnīga, tad grupa skolēnu devās intervēt pašvaldības speciālistus. Uzzinājām, ka ūdeni iegūst no dziļurbumiem ap 100 m dziļumā. Madlienas pagastā ir 6 ūdenstorņi, kas kalpo iedzīvotāju apgādei ar ūdeni. Mēnesī Madlienas pagastā patērē ap 2300 m3 ūdens. Madlienas ūdens ir labs, bet smakas un nogulsnes rodas gan no vecām caurulēm vai pilnīgas neiztīrīšanas pēc dezinfekcijām, vai arī ja ir bijis kādas caurules plīsums un sistēmā iekļuvis netīrs ūdens. Nepatīkama piegarša vai smaka var būt arī tad, ja ūdens ilgi nav lietots un ūdensvados tas vienkārši ir sastāvējies. Maksa par vienu kubikmetru ūdens ir 1,10 eiro bez PVN. Ūdens analīzes veic četras reizes gadā.

Madliena ir labi un droši apgādāta ar dzeramo ūdeni, bet ir nepieciešama ūdens pievadīšanas uzlabošana. Tās ģimenes, kas pērk dzeramo ūdeni, vidēji nedēļā nopērk ap 144 l ūdens, mēnesī tas ir aptuveni 576 litri. Tātad mājsaimniecības izdod naudu un ir iesaistītas plastmasas pudeļu aprites ciklā.

Klasē diskutējām arī par to, kas un kādā veidā var apdraudēt pazemes ūdens kvalitāti. Kur nonāk mainītās mašīnu eļļas? Kur mazgā mašīnas? Cik tālu no ūdenstorņiem ir ferma? Kur atrodas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas stacija? Vai tā var apdraudēt pazemes ūdeņus? Diskusijai izmantojām padlet.com sienu.

Pēc diskusijām secinājām, ka Madliena ģeoloģiski var sevi nodrošināt ar ūdeni, bet tam jābūt labam un lietošanai drošam. Ikviena pilsoņa pienākums ir saudzīgi izmantot resursus – gan ūdeni, gan enerģiju. Mums ir jābūt gudriem un atbildīgiem, tādiem, kuri saprot vietējo resursu saprātīgu izmantošanu saistībā ar globāliem klimata jautājumiem.

Kopsavilkums:

  • Ūdens ir ļoti nozīmīgs ikviena cilvēka dzīvē un saimniekošanā.
  • Ir jārūpējas par ūdens kvalitāti un taupīgu izmantošanu, jo jebkura resursa nesaimnieciska izmantošana vai nekvalitatīva sagatavošana un piegāde rada papildus slodzi videi un reizē ar to padara mūsu vidi mazāk ilgtspējīgu.
  • Ja viens no šī konkursa virsuzdevumiem ir valsts tēla veidošana ar to, ka aktuālu problēmu apzināšanā un izpētē ir iesaistīta sabiedrība ar skatienu nākotnē, tad mēs uzskatām, ka nākotnes Latvijai ir svarīga darbīga, atbildīga un zinoša jaunatne.
  • Veidojot video par šo tēmu, mums izdevās apvienot jaunradi ar jaunām zināšanām par ikdienišķo ūdeni. Savā projektā centāmies savienot lokālo un globālo, kā arī bijām pietiekami elastīgi, lai gūtu jaunas zināšanas, lai veiktu aptauju, intervijas un pētījumu un arī saprastu, cik ļoti mūsu ikdienas dzīve ir saistīta ar globālo pasauli.

Paldies Mudītei Bagajevai, Romānam Jefimovam un, protams, klases audzinātājai Ligitai Ridūzei.”

Decembra nogalē saņēmām vēsti no organizatoriem: “Paldies Jums un jūsu skolēniem no Madlienas vidusskolas 9. klases par dalību Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Nākotnes klases rīkotajā konkursā “Misija Jūra 2030”, kura mērķis bija iesaistīt sabiedrību Latvijas tēla veidošanas aktivitātēs un mudināt domāt par pasaulei un Latvijai svarīgiem jautājumiem. Tiešām ceram, ka bija interesanti veidot konkursa darbu. Apsveicam – Jūsu komandas iesūtītais video pēc žūrijas vērtējuma ierindojas 2. vietā! Tas nozīmē, ka katrs klases skolēns saņems “Misija Jūra2030” eksperimentu komplektu.”

Paldies maniem jauniešiem par aktīvu iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, kas izglīto, pilnveido un attīsta personību, paplašina redzesloku. Īpašs paldies Harijam Jānim Pluģim par sarežģītākās projekta darba daļas realizēšanu! Bagātu un radošu jauno 2023. gadu!

Materiālu apkopoja 9. klases audzinātāja Ligita Ridūze