Barikāžu atceres pasākums Madlienas vidusskolā

Piektdien, 20. janvārī, plkst.12.00 un plkst.13.00, noslēdzot mācību dienu,1.- 6. un 7.-12. klases skolēni savu audzinātāju pavadībā pulcējās pie ugunskura skolas parkā, lai atcerētos un pieminētu skaudro, arī traģisko, bet vienotībā un gara vienprātībā izcīnīto Latvijas valsts brīvības un valsts neatkarības ceļu. Un viens no tā posmiem bija barikāžu laiks 1991. gada janvārī. Tie ir notikumi pirms 32 gadiem, kurus nedrīkst aizmirst, jo

“Madliena, Latvija, mīlam mēs tevi,
Citur tik labi mums nebūs nekur,
Pļavas un lauki, un birztalas zaļas
Ar ozola spēku pie zemes mūs tur!”

Plīvojot Latvijas valsts karogam, tika dziedāta Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju”. Īsu vispārīgu barikāžu notikumu apskatu bija sagatavojuši 6. un 12. klases skolēni. Latviešu tautasdziesmas skandēja 2. un 8. klase. Bet 1. un 7. klase bija parūpējusies, lai mūsu pasākumā piedalītos barikāžu dalībnieki – Indulis Eris un Armands Praličs, kuri interesanti stāstīja savas atmiņas un veltīja mums vērtīgas atziņas. Patriotiskus un gara spēcinošus dzejoļus dzirdējām no 5. un 9. klases skolēniem. Viktorīnas jautājumus bija sagatavojušas 3. un 10. klase.  Savukārt 4. klase uzsāka un visi pievienojās dziesmai “Rīgā iešu es, māmiņa”, bet 11. klase visus vecāko klašu skolēnus aicināja pievienoties dziesmai “Div’ dūjiņas gaisā skrēja”. Pasākuma noslēgumā runāja skolas direktors E. Viņķis, kurš mudināja saprast ikvienu no mums, cik ļoti  nozīmīgas Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā bija 1991. gada janvāra barikādes Rīgā, kurās piedalījās iedzīvotāji no visas Latvijas, un cik ļoti liels spēks ir vienotībā un ne mazāk svarīgi pareizi izprast katram savu lomu arī šodienas konkrētajos apstākļos, attiecībās un attieksmē.