100 dienas skolā

Tieši tik ilgs laiks pagājis, kopš 1. klases skolēni sākuši savas skolas gaitas Madlienas vidusskolā.

100 dienu laikā paveikts jau ir krietns skaits darbu – apgūta skolas dzīve un pirmās zināšanas, iepazīti skolas biedri, skolotāji, esam piedalījušies dažādos konkursos un citās aktivitātēs.

Atzīmējot veiksmīgo „skolas lietu” apgūšanu, 3. februārī rīkojām sev svētkus  „100 dienas skolā”. Visas dienas garumā dažādās aktivitātēs parādījām visu, ko esam apguvuši – darbojāmies komandās, veidojām radošas atrakcijas cits citam, pierādījām savu erudīciju gudrās Pūcītes uzdevumos. Ar lielu aizrautību bērni izspēlēja orientēšanās spēli, kurā tika atpazīta tuvākā skolas apkārtne. Pēc diplomu saņemšanas pēcpusdiena tika pavadīta, spēlējot galda spēles.

Gandarījums par kopā pavadīto dienu bija visiem, un godam nopelnītas brīvdienas arī klāt.

1. klases skolotāja Signe Kušnire