Drošāka interneta diena 4. klasē

7. februārī jau 20. gadu pēc kārtas tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena. Latvijā akcijā iesaistījušās 150 skolas, jauniešu centri un bibliotēkas, arī skolēni no Madlienas vidusskolas.

Šī gada moto ir “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu pašu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

4. klase šo dienu atzīmēja ar pasākumu „Zini un ievēro – droša interneta lietotāja atslēga”. Skolēni dalījās pieredzē un aktualizēja droša interneta lietotāja pamatprincipus. Pasākuma laikā tika risināti aizraujoši  rēbusi un radoši uzdevumi  par interneta drošību un medijpratību, izspēlētas situācijas par drošāka interneta lietošanu, diskutēts par pašu atbildību un risku, kā arī palīdzības meklēšanu nedrošās situācijās.

Skolotāja Signe Kušnire