Dzimtās valodas diena 2. klasē

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas vērtībai, kā arī tās skaistumam.

Madlienas vidusskolas 2. klases skolēni, atzīmējot šo dienu, skatījās video filmiņu “Latviešu valodas stāsts”, lasīja latviešu autoru dzejoļus un tos ilustrēja, veidoja teikumus no vārdiem ar vienādu sākuma burtu, kā arī spēlēja Valodas aģentūras dāvāto spēli “Ķerras punkts”, kuru saņēma balvā, piedaloties janvāra konkursā. Noslēgumā dalībnieki izveidoja savu radošo darbu izstādi, klausījās interesantus faktus par latviešu valodu un cienājās ar burtiņu cepumiem.

Lai mums visiem izdodas izcelt dzimtās valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, zināšanu apguvē un tālāknodošanā!

2. klases audzinātāja Marina Dišereite