Sadraudzības koncerts “Padejosim launagā”

24. februārī Madlienas vidusskolā notika sadraudzības koncerts, kur kopā satikās vairāki bērnu deju kolektīvi – Olaines BDK “Dzērve” (vadītāji Aija Freimane un Jānis Salzirnis), Tīnūžu BDK “Upīte” (vadītāji Didzis Apsītis un Lita Grāvele), Seces BDK “Sece” (vadītāja Inese Ermansone), Garkalnes BDK “Saules bērni” (vadītājas Dita Grīnberga un Indra Rasmane), kā arī Madlienas vidusskolas dejotāji – BDK “Lienīte” (vadītāja Dana Dātava). Koncertā ne tikai tika izdejotas 23 dejas, bet arī izdziedātas skaistas dziesmas, kur dziedātājus – Megiju Cinīti, Kārli Kristeru Roni, Agati Ārenti, Poļinu Mihņenoku, Zani Tumani, Egiju Liepiņu un Evelīnu Gramoļinu – sagatavoja skolotāja Iveta Mežajeva.

Bija prieks redzēt, ka ir tik daudz dejotāju, kas ar smaidu izdejo katru deju, radīja prieku ikvienam no mums, kas baudīja šo deju koncertu. Tikai šādi mēs varam turēt godā latviešu tradīcijas, un lepojos, ka arī mēs varam dejot un dziedāt. Uz tikšanos jau citos sadraudzības koncertos!

Deju kolektīva “Lienīte” vadītāja Dana Dātava