Dabaszinātņu un matemātikas viktorīna

10. martā skolas aktu zālē notika dabaszinātņu un matemātikas viktorīna, kurā piedalījās 4.-9. klašu skolēni. Pasākuma mērķis bija popularizēt dabaszinātņu un matemātikas priekšmetus, attīstīt aktīvu domāšanu, sekmēt pozitīvas emocijas, veidot prasmes sadarboties.

Tika izveidotas  trīs 4.- 6. klašu komandas (divi 4.kl. skolēni + divi 5.kl.  skolēni + divi 6.kl. skolēni) un trīs 7.- 9. klašu komandas (divi 7.kl. skolēni + divi 8.kl. skolēni + divi 9.kl. skolēni).

Pirmais uzdevums bija izdomāt komandas nosaukumu. Visas komandas ar uzdevumu tika veiksmīgi galā, izveidojās “Ģudrais sešinieks”, “Taisnleņķa trapece”, “Zīmuļi”, “Kruķi”, “Gudrīši”, “Jauktais 6”. Kamēr komandas dalībnieki vienojās par nosaukumu, katram klašu kolektīvam arī tika dots uzdevums, kurš bija jāizpilda laika gaitā.

Komandām savas prasmes un zināšanas bija jāparāda dažādās jomās: no dažādām figūrām jāuzceļ pēc iespējas augstāks tornis; jāatpazīst dzīvnieki, augi, sēnes un jāatrisina krustvārdu mīkla par putniem; rotaļu mašīnai jānosaka ātrums; dažādiem materiāliem jānosaka cietība; jāatpazīst ķīmijas formulas; kā arī praktiska darbošanās ar šķīdumiem, nosakot to vidi. Komandas darbojās ļoti aizrautīgi, un uzvarēja draudzība.

Klašu kolektīvi arī ar saviem uzdevumiem bija tikuši veiksmīgi galā. Visām klasēm bija jāatrod tautasdziesmas: 4. klasei  tautasdziesmas, kurās pieminēti skaitļi;  6. klasei – dzīvnieki; 8. klasei – augi vai koki; 9. klasei – dabas parādības.

Pasākuma noslēguma tika izspēlēta spēle ar atjautības uzdevumiem, izmantojot kahoot/com. Par to paldies 11. klases skolniekam Mārim Jansonam. Paldies skolotājām, kuras noorganizēja šo viktorīnu – Intai Ošai, Daigai Rosickai, Vandai Kalniņai.

Skolotāja Daiva Lūse