EP Vēstnieku skolas dalībnieki EUROSCOLA pasākumā Strasbūrā

Madlienas vidusskolas EP Vēstnieku skolas dalībniekiem bija iespēja 2023. gada 2. martā pārstāvēt Latviju EUROSCOLA pasākumā. Tēma: “Vienlīdzīgu iespēju Eiropa? Eiropas Parlamenta sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības aizstāvība.” Jaunieši pasākumam nopietni gatavojās – vispirms katrs iepazinās ar to, kā šie jautājumi tiek risināti Latvijā. Noklausījāmies Justīnes Mūrnieces (10. klase) un Ievas Rābes (11. klase) sagatavotās prezentācijas, tad diskutējām gan par sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumiem Latvijā, gan vienlīdzīgām iespējām visiem, gan par jauniešu izglītotību šajos jautājumos. Izrādījās, ka šie jautājumi ir aktuāli arī jauniešu vidū, taču skolā par tiem tiek runāts samērā maz.

Agrā un aukstā 28. februāra rītā 12 Madlienas vidusskolas jaunieši kopā ar E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12 jauniešiem devās ceļā uz Strasbūru. 2. martā vairāk nekā 1000 jauniešu no dažādām ES valstīm un 37 skolām satikās EUROSCOLA pasākumā Eiropas Parlamenta ēkā Strasbūrā. Jaunas zināšanas, pieredze, neaizmirstamas un pozitīvas emocijas, iespēja iejusties deputātu lomā, satraukums, pārsteigums, prieks, nespēja noticēt notikušajam – nokļūšanai Eiropas Parlamentā, viedokļu dažādība, pozitīvi un atraktīvi draugi, balsošana, sēžot deputātu krēslos, kas palīdzēja izprast to, cik svarīga ir katra balss. Paldies par šo iespēju EP Vēstnieku skolu koordinatorei Jolantai Bogustovai!

Ielūkosimies skolēnu pārdomās par pasākumu! Raivis Andriksons: “Piebraucot pie Eiropas Parlamenta, pavērās skaists skats uz lielo un iespaidīgo celtni un visiem 27 Eiropas dalībvalstu karogiem. Bija jauki visapkārt dzirdēt dažādas valodas un būt kopā ar vienaudžiem no dažādām Eiropas valstīm. Bija interesanti iejusties deputātu lomā un redzēt, kā notiek darbs Eiropas Parlamentā. Nekad iepriekš nebiju piedalījies šāda veida pasākumos, tāpēc, ieejot sēžu zālē, bija neliels pārsteigums. Tādu zāli biju redzējis tikai TV ziņās, bet tagad man bija iespēja tajā nokļūt pašam. Uzzināju, kādi noteikumi jāievēro deputātam, kā jāuzrunā prezidents, kā notiek balsošana, kā tiek pieņemti jauni likumi, ar kuriem saskaramies ikdienā. Nodarbības gan vairāk vēroju no malas, jo tēma, par kuru notika debates, man nebija līdz galam izprasta, taču es guvu daudz plašāku priekšstatu par to. Biju kautrīgs un runāt mikrofonā neuzdrošinājos. Strasbūra ir ļoti skaista. Tā nedaudz atgādināja Itāliju. Bija patīkami vērot, kā darba dienas vakarā pa pilsētiņu pastaigājas ģimenes ar bērniem, vērot romantiskos krodziņus un francūžu dzīvesveidu, kā arī  klausīties franču valodu.”

Ieva Rābe: “Man bija iespēja piedalīties EUROSCOLA pasākumā Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Ierodoties Parlamenta ēkā, emocijas bija dažādas: satraukums, prieks un nespēja noticēt, ka esmu šeit. Pasākumam sākoties, vadītājas jauniešiem uzdeva jautājumu: “Kā jūsu valstī saka “labrīt?”” Drosmīgi saņemoties, pacēlu roku un visiem droši pateicu, kā mani sauc, no kurienes esmu un kā Latvijā no rītiem sasveicināmies. Debatējot ar sieviešu tiesību komitejas sekretāru Hanry Alax Wasung, papildus bija jāuzraksta priekšlikums, kuru kopīgi ar ekspertu vēlētos izrunāt. Mans priekšlikums balsojumā tika izvirzīts visaugstāk, un atkal man tika dots vārds mazliet vairāk par to pastāstīt. Pasākuma otrajā daļā mēs iejutāmies EP deputātu lomās un debatējām par dzimumu vienlīdzību un sieviešu tiesībām. Man bija ļoti interesanti klausīties dažādos viedokļus un savstarpēji diskutēt ar vienaudžiem no citām valstīm. Kopumā diena bija ļoti izdevusies – ar daudzām jaunām zināšanām un priekštatu par deputātu dzīvi un darbu Eiropas Parlamentā.”

Ieva Kārkliņa: “Parlamenta ēka no ārpuses bija ļoti iespaidīga un skaista. Parlamenta zāle bija plaša, un, apsēžoties lielajā krēslā, sajutos kā deputāte. Sēdēju 7. rindā – pašā centrā. Ļoti patika iejusties deputāta lomā. Bija interesanti uzklausīt vienaudžu dažādos viedokļus un aizdomāties par līdzīgo un atšķirīgo ar mūsu valsti. Man īpaši interesants likās jautājums, kad diskutēja par vīriešu un sieviešu iestāšanos armijā. Dažiem viedokļiem piekritu, bet ne visiem. Interesēja arī tēma par sieviešu tiesībām. Biju sajūsmā un patīkami pārsteigta, ka esmu nokļuvusi Eiropas Parlamentā, kur tiek pieņemti dažādi, ļoti atbildīgi lēmumi. Vienmēr esmu vēlējusies aizbraukt uz Franciju un nonākt Parlamentā. Paldies skolotājai Ligitai par iespēju piedalīties EUROSCOLA pasākumā. Esmu ļoti pateicīga un priecīga.”

Justīne Mūrniece: “Dodoties izglītojošā mācību braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, ieguvu daudz jaunu zināšanu, mācījos sasaistīt savu subjektīvo uzskatu ar objektīvo viedokli. Bija patīkami atrasties telpā ar daudziem līdzīgi domājošiem jauniešiem. Tie parādīja, cik un kādas zināšanas katram ir par dzimumu vienlīdzību Eiropā. Biju pārsteigta, saprotot, ka uzskati par šo tēmu ir tik dažādi. Apmainoties viedokļiem ar blakus sēdētājiem, bija interesantāk izpildīt dotos uzdevums. Tā bija iespēja iepazīties ar jauniešiem no citām ES valstīm. Es biju iedalīta grupā, kura diskutēja par labu dzimumu vienlīdzībai – dotajiem grozījumiem, kas bija komplicēti, bet tādējādi mēs pēc iespējas precīzāk varējām iejusties deputātu lomās. Diskusiju beigās ikvienam bija iespēja balsot par katru no grozījumiem, kā arī sniegt savu galējo lēmumu. Balsošana man patika visvairāk, saprotot, ka ikkatra balss ir svarīga.”

Kristians Andress Balodis: “Mums, jauniešiem, bija iespēja iejusties deputātu lomā un veikt balsošanu. Nopietna un interesanta bija intervija ar Eiropas Parlamenta viceprezidentu Dimitrios Papadimoulis. Notika aktīvas debates. Man patika dalība EUROSCOLA pasākumā un iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā. Tas bija kaut kas jauns un neparasts. Varu tikai priecāties par šo iespēju.”

Lai iespaidi par braucienu būtu vēl spilgtāki, mājupceļā apmeklējām oriģinālo Porsche muzeju Štutgartē, Drēzdeni – Elbas Florenci, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu ir atguvusi. Izstaigājām Drēzdenes populārāko kvartālu ap Teātra laukumu, kuru veido Rezidences pils, Galma baznīca, Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera un Augusta tilts, kā arī atjaunotā Dievmātes baznīca (Frauenkirche). Iespaidīga bija pastaiga pa Saksijas Šveices dabas pērli – Bastei klinšu parku, kas atrodas Saksijas Šveices nacionālajā parkā. Kopā tika nobraukti 4250 km.

Paldies jauniešiem par pozitīvismu, atbildību un precizitāti un viņu vecākiem par atbalstu. Paldies par profesionalitāti tūrisma firmas “Impro” komandai – gidei Ingai Ēvaldei, šoferīšiem Jānim un Mārtiņam.

Jauniešu iespaidus apkopoja Ligita Ridūze, skolotāja, EP Vēstnieku skolas koordinatore Madlienas vidusskolā