ERASMUS+ Pedagogu kursi Nīderlandē

No 20. līdz 24. martam mūsu skolas pedagogi Maruta Viduce-Ševele, Justīne Linde un Ogres novada bāriņtiesas darbiniece Alda Karaseva apmeklēja Nīderlandes galvaspilsētu Amsterdamu, kur piedalījās izglītības apmaiņas programmas ERASMUS starptautiskajos kursos par tēmām:

  • Labklājība skolā.
  • Emocionālā izglītība. 
  • Mācīties un mācīt.
  • Izšķirošās dzīves prasmes mierīgai skolas videi.

Kursos piedalījās arī pārstāvji no Portugāles un Polijas. Apmācības nodrošināja lektore no Spānijas. Kursu saturā bija iekļauti saistoši jautājumi un vērtīgi jēdzieni: sociālā un emocionālā inteliģence, nevardarbīgā komunikācija, iekšējā motivācija un radošums, pozitīvā psiholoģija. Katru Amsterdamā vadītās dienas pirmo daļu bijām  lekcijās, darbojāmies grupās, aktīvās spēlēs, veicām dažādus uzdevumus, prezentējām skolu, diskutējām un apmainījāmies ar viedokļiem. Atskatoties uz kursos pavadīto nedēļu, spilgtākās atziņas ir šādas: vai tu vari atklāti pateikt, kā jūties pasaulē; dzīvē ir tik svarīgi būt vērīgākiem gan pret otru, gan pret sevi; cik ļoti svarīgi ir kopt un attīstīt sociālo un emocionālo inteliģentumu, kas arī ir mūsdienu apzīmējums pozitīvam un laimīgam cilvēkam. Būtiska ir komunikācija, nevardarbīga – un ne tikai lai sazinātos ar līdzcilvēkiem un viņi mūs saprastu, bet arī lai “noliktu” robežas un apmierinātu gan savas, gan līdzcilvēku sociālās gaidas. Mēs nevaram būt atbildīgi, kā jūtas vai rīkojas cits cilvēks, bet mēs vienmēr varam noteikt savu rīcību. Mums katram ir dotas savas stiprās puses, un tieši tās ir mūsu personības pozitīvais kodols, un pozitīvā psiholoģija ir pase uz labāku un laimīgāku dzīvi. Šo visu paturējām prātā un dziļi sirdī!

Protams, ceļojuma dienu pēcpusdienas un vakara stundas aktīvi pavadījām, apmeklējot visdažādākos apskates objektus Amsterdamā, kas nozīmīgi papildināja mūsu zināšanas par  Nīderlandi kā ļoti savdabīgu, attīstītu, skaistu, sakārtotu un ar spilgtu arhitektūru bagātu  Eiropas valsti. Sirsnīgu paldies sakām projekta koordinatorei skolotājai Ligitai Ridūzei par izteikto piedāvājumu, par visu attiecīgo dokumentu sakārtošanu un visām citām nepieciešamajām rūpēm. Mīļu paldies sakām Aldai Karasevai par tulkošanu un Amsterdamā apskatāmo objektu izvēli. Iespaidu daudz, spilgti un atmiņā paliekoši. Atliek visu labo un vērtīgo nodot arī skolēniem, kolēģiem un pārējiem līdzcilvēkiem.

Sociālais pedagogs Maruta Viduce-Ševele

Pēc pieredzētā paskatījos uz vidi sev apkārt no cita skatu punkta un sapratu, ka ir jāprot saskatīt savu iekšējo resursu un novērtēt to, kādas iespējas  ir dotas šeit un tagad. Dalība šādā projektā ir ļoti vērtīga pieredze. Tas ir veids, kā labāk iepazīt sevi.

Ir jāļaujas notikumiem, jo katrā piedzīvojumā – pozitīvā vai negatīvā – mēs gūstam dzīves pieredzi. Svarīgi pašiem prast saskatīt guvumu, izzināt savas iespējas, gūtās idejas un šo pieredzi izmantot dzīves tuvākajos un tālākajos mērķos!

Latviešu valodas skolotāja un 10. klases audzinātāja Justīne Linde