Pavasara talka – skolas parka sakopšana

Ceturtdien, 13. aprīlī, Madlienas vidusskolas 1.-12. klases ne tikai mācījās līdz pusdienām, bet bija vienoti, atsaucīgi un gatavi kopīgam fiziskam darbam – pavasara talkai. Visi kopā – gan no pašiem mazākajiem, gan līdz vidusskolēniem – ar saviem klašu audzinātājiem piedalījās skolas parka uzkopšanas darbos. Daudzi strādāja ar līdzpaņemtajiem grābekļiem, savācot koku lapas, citi tās ar attiecīgiem palīglīdzekļiem nogādāja uz lapu savākšanas vietu, un tā divu stundu laikā skolas parks pārvērtās par sakoptu un skaistu vietu ne tikai acu skatienam, bet arī pastaigām un vietai, kur pavadīt ikvienam brīvo laiku svaigā gaisā. Paldies visiem par darbaprieku, par lielisko attieksmi un atsaucību pret kopā paveicamo pienākumu. Paldies arī skolas saimnieciskajiem vīriem par sniegto atbalstu un noorganizēto tehniku lapu savākšanai. Un nu gan reiz vietā dzejnieka Raiņa vārdi: “Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek!”