Digitalizācijas process Madlienas vidusskolā

Tehnoloģiju izmantošana mācību procesā kļuvusi par neatņemamu izglītošanās sastāvdaļu. Digitalizācijas process izglītībā sniedz daudz priekšrocību, piemēram, uzlabo mācību procesa efektivitāti, padarot to daudzveidīgāku, interaktīvāku un pieejamāku. Digitālie mācību materiāli ir ērti pieejami, tos var pielāgot individuālajām vajadzībām. Digitalizācijas priekšrocības izglītībā ir daudzpusīgas. Tās var palīdzēt attīstīt jaunas prasmes un kompetences, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā, piemēram, digitālās komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, problēmu risināšanas prasmes un radošās prasmes, sniegt atgriezenisko saiti procesā iesaistītajiem.

Arī Madlienas vidusskolā skolēni tiek iesaistīti tehnoloģiju un ar to saistīto prasmju, kompetenču apguvē. Skolēnu ikdienas mācību procesā ir pieejami portatīvie datori, klases ar projektoriem un ekrāniem vai interaktīvajām tāfelēm. IZM īstenotā projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.- 9. klasēm” ietvaros šajā mācību gadā tika saņemti Google Chromebook datori katram 8. klases skolēnam.

Tehnoloģiju lietošana ir izaicinājums arī skolotājiem, radot, veidojot, pielāgojot mācību saturam atbilstošus materiālus. Jau sākumskolā skolēni pilnvērtīgi spēj izmantot dažādas interaktīvo uzdevumu lapas, mācību uzdevumu un spēļu vietnes. Pamatskolas un vidusskolas posmā digitālās pasaules iespējas ir milzīgs atbalsts gan skolotājam, gan skolēnam. Skolotāji skolēniem piedāvā prezentācijas, video materiālus, visdažādākā spektra uzdevumus, laboratorijas darbus un pašvadītas mācīšanās iespējas.

Digitālo prasmju apguve un izmantošana – tā ir iespēja investēt savā izaugsmē!

IT mentors Madlienas vidusskolā Signe Kušnire