Radošais koncerts – skate

25. aprīlī Madlienas vidusskolas abi deju kolektīvi devās uz Lielvārdi, lai parādītu savas deju prasmes žūrijai skatē. Bērni izvēlēto deju repertuāru ir apguvuši. No žūrijas saņemti gan ieteikumi, gan labi vārdi turpmākajam darbam. Priecājos par saviem dejotājiem, kas pierādīja, ka  uz skatuves jūtas priecīgi un laimīgi par to, ko dara. Deja un dziesma ir mūsu tautas pagātne, tagadne un nākotne, kas mums pašiem ir jākopj un jāturpina pilnveidot.

Skolotāja Dana Dātava