Ceļojošais kauss “Aktīvi kopā!”

28. aprīlī Madlienas vidusskolas sporta bāzē aizsākās jauna tradīcija. Olimpisko mēnesi noslēdzām ar sporta pasākumu “Aktīvi kopā!”, kas pulcēja 159 skolēnus (1.-9. klases) no septiņām kaimiņu skolām – Meņģeles, Taurupes, Mazozolu, Ķeipenes, Lēdmanes, Suntažu, Madlienas. Pasākumu atklāja Madlienas vidusskolas sporta skolotāji un uzrunāja Ogres novada sporta centra sporta izglītības metodiķe Liene Otersone. Sacensības iesākām ar iesildīšanos, kuru vadīja PII “Taurenītis” “Pīpenītes” grupas bērni, topošie pirmklasnieki, kopā ar Tutu un lapsiņu (pedagogiem).

1.-5. klašu komandas cīnījās par ceļojošo kausu “Aktīvi kopā!”. Sacensības notika 12 kontrolpunktos, kuros skolēniem vajadzēja demonstrēt dažādas prasmes un sadarbību komandā. Skolēni bija ļoti azartiski, saliedēti un ar vēlmi darboties.

6.-9. klašu skolēni savus spēkus pārbaudīja vieglatlētikas 4-cīņā (sprints, tāllēkšana, bumbiņas mešana, 600/800/1000 m skrējiens). 6.-7.kl. grupā meitenēm 18 dalībnieču konkurencē 1. vieta Alisei Streilei (Madlienas vidusskola), 2. vieta Emīlijai Rābei (Suntažu vidusskola), 3. vieta Elizabetei Strautai (Lēdmanes pamatskola). Zēnu grupā 23 dalībnieku konkurencē 1. vieta Laurim Sedojam (Madlienas vidusskola), 2. vieta Emīlam Zeilem (Suntažu vidusskola), 3. vieta Tomam Petrovičam (Suntažu vidusskola).

8.-9. klašu grupā 22 meiteņu konkurencē 1. vieta Sandijai Liepai (Madlienas vidusskola), 2. vieta Santai Sedojai (Madlienas vidusskola), 3. vieta Elīzai Tirzmalietei (Madlienas vidusskola). Visplašāk pārstāvētā bija jauniešu grupa, 26 dalībnieku konkurencē 1. vieta Aleksandram Stavskim (Madlienas vidusskola), 2. vieta Vairim Kārkliņam (Madlienas vidusskola), 3. vieta Robertam Boreiko (Madlienas vidusskola). Kopumā vieglatlētikas sacensībās piedalījās 89 skolēni.

Pasākuma noslēgumā godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus, medaļas un 1. vietas ieguvēji dāvanu karti – AB parka apmeklējumu. Ceļojošo kausu “Aktīvi kopā!” un tiesības nākamajā gadā aicināt kaimiņus uz savu skolu un turpināt olimpiskā mēneša noslēguma tradīciju izcīnīja Taurupes pamatskola. Visām skolu komandām tika pasniegtas atbalstītāju sarūpētās saldās balvas un Madlienas vidusskolas pateicība par piedalīšanos pasākumā. Madlienas KN sporta pedagogiem dāvināja ielūgumu uz M. Kantera akustisko koncertu. Pasākums visas dienas garumā priecēja ar bērnu azartu, sacensību garu, labiem individuālajiem rezultātiem, smaidu un prieku par kopā būšanas iespēju. Paldies pedagogiem – Ērikam Eināram Oto, Inai Šīronei, Olitai Rudzītei, Baibai Bunnei, Arvīdam Bogdānam, Jutai Buklovskai, Lienei Otersonei, kā arī visiem dalībniekiem, līdzjutējiem un atbalstītājiem.

Paldies sporta pasākuma  “Aktīvi kopā!” atbalstītājiem:

  1. Madlienas vidusskolai, īpaši tiesnešiem no 7., 8., 10., 11. klases;
  2. Madlienas kultūras namam par ielūgumiem uz koncertu un personīgi Elīnai Ratmeisterei un Marekam Liepam;
  3. Madlienas pagasta pārvaldei par gardajiem kliņģeriem;
  4. Ogres novada sporta centram par sarūpētajām medaļām;
  5. SIA “Skrīveru saldumi” par saldajiem priekiem;
  6. Izklaides parkam “Avārijas brigāde” par dāvanu kartēm parka apmeklēšanai;
  7. Justīnei Mūrniecei par pasākuma fotografēšanu;
  8. Ralfam Bitem par ceļojošo kausu;
  9. PII “Taurenītis” “Pīpenītes” grupai par sportistu iesildīšanu kopā ar Tutu un lapsiņu.