Pasākums sākumskolā “Mācies darot”

16. maijā 1.-3.klašu skolēni piedalījās dabaszinību un matemātikas pasākumā “Mācies darot”. Katra klase tika sadalīta vairākās grupās un kopīgi apmeklēja radošās darbnīcas.

Matemātikas darbnīcā skolēni azartiski veica dažādus interesantus uzdevumus – pētīja un veidoja ģeometriskās figūras, veica skaitļošanas uzdevumus, risināja sudoku un pildīja testu ar āķīgiem uzdevumiem, kas rosināja ikvienu loģiski domāt.

Dabaszinību darbnīcā grupām bija dažādi uzdevumi, kur jāzina bija gan augu, gan dzīvnieku uzbūve. Jāatceras vai arī jāuzzina, kas ir vielas un ieži, jāpazīst sēnes un putni. Bērni, cits citam palīdzot, aktīvi darbojās kopā un sekmīgi veica visus uzdevumus.

Pētnieciski praktiskajā darbnīcā skolēni iepazina vienkāršus fizikas likumus (gravitācija, līdzsvars, ilūzija) darbībā. Tika pētīts, eksperimentēts, izstrādāta stratēģija komandas darbam. Kopā paveiktie uzdevumi bija lielisks piemērs teicienam, ka komandā ir spēks.

Pasākumā noslēgumā katra klase saņēma pateicību un saldumus.

Sākumskolas skolotājas