Karoga svētki Madlienas vidusskolā

Trešdien, 31. maijā, Madlienas vidusskolā visi klašu kolektīvi kopā ar saviem pedagogiem pulcējās vienkopus, lai atzīmētu ikgadējos Karoga svētkus – mācību gada noslēguma dienu. Pirmo reizi šo pasākumu rīkojām brīvdabas estrādē. Svētku ieskaņā svinīgi tika ienests skolas karogs, visi klātesošie kopā vienojās Latvijas valsts himnas dziedājumā “Dievs, svētī Latviju”, pēc tam skolas karogu 12. klases skolēni svinīgi nodeva 11. klasei, kuri savukārt solījās to godāt un apzinīgi rūpēties par mūsu skolas simbolu. Skolēnus un pedagogus uzrunāja skolas direktors Edgars Viņķis un Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Valdis Ancāns.

Pēc svētku uzrunām notika apbalvošana. Kā katru gadu, visi godalgotie mācību olimpiāžu uzvarētāji un arī atsevišķi sportisti saņēma Madlienas pagasta pārvaldes naudas balvas, olimpieši, konkursu uzvarētāji, sportisti un pedagogi – arī Madlienas vidusskolas pateicības par sasniegumiem un ieguldīto darbu. Olimpiāžu uzvarētāji – Līga Irbīte (5.kl.), Pēteris Smilškalns, Raivis Andriksons, Harijs Jānis Pluģis, Letīcija Elizabete Ekkerte (9.kl.), Ieva Rābe, Rinalds Gradovskis (11.kl.), Keita Lamberte (12.kl.). Sekmīgākie sporta sacensībās – Armands Juodžonits (4.kl.), Līga Irbīte (5.kl.), Aleksandrs Stavskis (8.kl.), Justs Liepiņš (10.kl.), Daniela Lamberte (11.kl.). Konkursu laureāti – Agate Ārente, Māra Sproģe, Kristers Kārlis Ronis (3.kl.), Megija Cinīte, Patrīcija Anna Rone (6.kl.), Daniela Traine (7.kl.), Terēza Elza Rone (8.kl.), Nikola Markovska, Letīcija Elizabete Ekkerte (9.kl.), Justs Liepiņš, Daniela Eniņa (10.kl.), Raivo Zanders, Silva Kļaviņa, Elīza Evelīna Fišere (11.kl.). Paldies pedagogiem, kuri sagatavoja skolēnus, – Intai Ošai, Anitai Jākobsonei, Vandai Kalniņai, Zintai Saulītei, Daigai Rosickai, Mārai Atslēdziņai, Danai Dātavai, Vijai Jēkabsonei, Justīnei Lindei, Ivetai Mežajevai, Ērikam Eināram Oto, Ritai Pučekaitei, Miervaldim Līcītim.

Tāpat kā citus gadus, arī šogad tika pasniegtas Zelta liecības, Skolas padomes balva, Uzņēmēju balva un Radošuma balva. Zelta liecību saņēmēji – Poļina Mihņenoka (2.kl.), Kristers Kārlis Ronis (3.kl.), Zane Tumane (4.kl.), Līga Irbīte (5.kl.). Skolas padomes balvas laureāts – 11. klases skolnieks Rinalds Gradovskis (vid. vērt. 9,0 balles). Madlienas pagasta Uzņēmēju balvas laureāts – 10. klases skolnieks Kalvis Veinbergs (sekmju kāpinājums 14,1%). Radošuma balvas laureāts – 9. klases skolnieks Harijs Jānis Pluģis.

Skolas atzinības rakstus saņēma tie 5. līdz 12. klases skolēni, kuri mācību darbā bijuši visveiksmīgākie un kuriem liecībā ir 7 – 10 balles: Rihards Dišereits, Valters Leitāns, Evelīna Gramoļina, Sāra Salgrāve-Zakovska, Zane Tumane, Keita Žukova (4.kl.), Līga Irbīte, Sanija Torbejeva, Denīza Traine (5.kl.), Ģirts Irbītis, Patrīcija Anna Rone, Deina Valnere (6.kl.), Denīze Nora Dzene (7.kl.), Lelde Damroze, Heidija Rimša (8.kl.), Raivis Andriksons, Harijs Jānis Pluģis (9.kl.), Justīne Mūrniece, Kalvis Veinbergs (10.kl.), Rinalds Gradovskis, Māris Jansons (11.kl.), Dāvis Saimons Jākobsons, Elvita Bresme, Agija Masiule (12.kl.).

Pasākuma izskaņā paldies teicām arī  sabiedriski aktīvākajiem 12. klases skolēniem (Elvita Bresme, Reinis Kurtišs) un visiem interešu izglītības pulciņu vadītājiem. Mūsu Karoga svētkus kuplināja dziedātājs JUSTS ar mūsdienīgu mūziku un jautrām dziesmām, jauniešiem tīkamu manieri un stilu. Pasākuma izskaņā vēlreiz visiem kopā teicām paldies – gan skolēniem, gan pedagogiem, gan vecākiem par izturību, pacietību, centību šajā mācību gadā un vēlējām visiem vasarā uzkrāt pozitīvas emocijas, enerģiju un spēku jaunajam mācību gadam un jaunu mērķu sasniegšanai! Lai mierīgas un jaukas mums visiem vasaras brīvdienas!

Skolotājas Maruta Viduce-Ševele, Zinta Saulīte