Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

Arī šogad Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir uzsākusi darbu ar jaunām un interesantām idejām. Šajā mācību gadā skolēnu pašpārvaldē darbu uzsāka 14 jauni kandidāti un kopā darbosies 38 dalībnieki no 5. līdz 12. klasei.

21. septembrī notika skolēnu pašpārvaldes prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas, kurās aktīvi piedalījās 82% no dalībniekiem. Katrs savu balsojumu nodeva vēlēšanu urnā, kura sakrāja 28 balsis. Ar lielu balsu vairākumu par prezidenti tika ievēlēta 12. klases skolniece Ieva Rābe, bet par viceprezidenti – 12. klases skolniece Sanija Oleta Dombrovska.

Sveicam Ievu un Saniju ar jaunajiem amatiem un novēlam daudz jaunu un radošu ideju! Lai krāšņs un interesants jaunais mācību gads!
Skolēnu pašpārvalde