“Ogres novada Gada pedagogs – 2023”

Madlienas vidusskolas kolektīvs lepojas ar vēstures un sociālo zinību skolotāju Anitu Jākobsoni –  titula “Ogres novada Gada pedagogs –  2023” ieguvēju.

Šajā gadā skolas ilggadējo pedagogu saimei pievienojās ķīmijas un bioloģijas skolotāja Vanda Kalniņa un matemātikas un datorikas skolotāja Ligita Ridūze.

Plašāka informācija Ogres novada mājaslapā

https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/pasvaldiba-godina-ogres-novada-gada-pedagogs-2023-laureatus-un-ilggadejos-pedagogus