Disciplinēšana skolēniem ir vajadzīga

Trešdien, 18. oktobrī, Madlienas vidusskolā organizējām šajā mācību gadā jau otro izglītojošo lekciju skolēnu vecākiem. Tikšanās notika projekta “R.A.D.I.” ietvaros. Šīs lekcijas tēma bija “Pozitīvās disciplinēšana metodes”. Ar šīm metodēm skolēnu vecākus un pedagogus iepazīstināja klīniskā psiholoģe Lilita Briška, kā arī mudināja vērst uzmanību arī uz citiem būtiskiem jautājumiem, kas saitīti ar bērna uzvedību, rīcību, attieksmi un disciplīnu attiecīgos apstākļos un attiecībās. Paldies visiem, kuri apmeklē skolas organizētos izglītojošos pasākumus vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem, izsaka savu viedokli un dalās pieredzē.

Nākamā tikšanās ar skolēnu vecākiem jau 13. novembrī! Laipni gaidīti!