2. klases rudens

Gluži kā dabā, arī 2. klasē rudens ir bijis krāšņs un darbīgs laika posms. Esam apguvuši jaunas zināšanas, kā arī aktīvi piedalījušies dažādās ārpusklases aktivitātēs.

Ar nezūdošu interesi, uzkrājot jaunu pieredzi un veicinot radošumu, joprojām piedalāmies Latviešu valsts aģentūras ikmēneša valodas konkursos. Rudens noskaņas aiznesām arī kuģītim „Gulbis”, piedaloties konkursā par rudens rotu kuģītim. Prieks par īpašo atzinību, ko saņēma Linda Dišlere, un saldajām balvām pārējiem.

Savu māku domāt apliecinājām, piedaloties ikgadējās ES programmēšanas nedēļas aktivitātēs. Ļoti vērtīga un izzinoša mums likās Swedbank organizētā „Naudas diena”, kurā visas dienas garumā aktīvi iesaistījāmies dažādās aktivitātes par naudas procesiem.

Visgaidītākais un emocijām bagātākais notikums bija sākumskolas rudens tirgus, kurā bijām gan pārdevēji, gan pircēji. Neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa ir mācīšanās ārā, tāpēc arī šogad piedalījāmies „Āra izglītības dienā”, pētot, vērojot, analizējot un vienkārši priecājoties par dabu.

2. klases skolotāja Signe Kušnire