Projekta “R.A.D.I.” noslēguma lekcija vecākiem

13. novembrī, pirmdienas pēcpusdienā, Madlienas vidusskolas aktu zālē aicinājām un laipni gaidījām mūsu skolēnu vecākus uz noslēguma trešo tikšanos, kuru tāpat kā iepriekšējas divas organizējām Ogres novada projekta “R.A.D.I.” ietvaros. Lekciju un sarunu mums nodrošināja un vadīja psiholoģe Ilze Čodare, kura arī iepriekš skolai sniegusi savas zināšanas un profesionāli palīdzējusi skolēniem, vecākiem un pedagogiem. Šīs tikšanās mērķis bija atklāti runāt par attiecībām ģimenē, par attieksmi citam pret citu, par empātiju, komunikācijas prasmēm starp vecākiem un arī bērniem, kā arī dalījāmies personīgajā pieredzē un viedokļu dažādībā. Paldies sakām gan Ilzei Čodarei par lieliski vadīto nodarbību un pateicība, protams, visiem vecākiem un pedagogiem par atbalstu un sadarbību mūsu kopīgajā darba laukā – bērnu un jauniešu audzināšanā.