Spēka diena

11. novembrī visā Latvijā svin Lāčplēša dienu – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu. Lāčplēsis Latvijai ir varonības simbols, kas aprakstīts literatūrā un filmās. Lāčplēsis simbolizē tautas diženumu, bet viņa varonība, spēks – cilvēka drošsirdību, aizstāvot dzimteni no iebrucējiem.

Madlienas vidusskolā 10. novembrī skolēnu pašpārvalde tradicionāli organizēja Spēka dienu – virves vilkšanu 1.-12. klasei. Kā spēcīgākā 1.-4. klašu grupā bija 4. klase, 5.-8. klašu grupā 7. klase, un 9.-12. klašu grupā stiprākā bija 9. klase. Paldies visām klasēm par atbalstu un izturību!

Skolēnu pašpārvalde