Valsts svētkiem veltīts koncerts Madlienas vidusskolā

“Mēs esam vienoti. Daudz laimes, Latvija!”

17. novembrī Madlienas vidusskolas aktu zālē kopīgi atzīmējām Latvijas 105. dzimšanas dienu. Šī koncerta mērķis bija vienot skolēnus, radot kopīgu sajūtu un lepošanos par valsts vēsturi, kultūru un sasniegumiem. Sākoties koncertam, izskanēja valsts himna. Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis teica svētku runu, akcentējot vēstures notikumu nozīmi valsts neatkarības iegūšanā. Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja Inga Elme aicināja lepoties ar savu valsti un norādīja, ka skolēnu galvenais devums ir mācības. Šajā svētku reizē pārvaldes Atzinības rakstus saņēma Lelde Damroze, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone (9.kl.), Raivis Andriksons, Harijs Jānis Pluģis (10.kl.), Justīne Mūrniece (11.kl.), Rinalds Gradovskis, Māris Jansons (12.kl.).

Svētku pasākumā kopā izstaigājām Latviju, lai lepotos ar tās skaistumu un varenumu. Sarīkojumu vadīja 12. klases skolēni – Loreta Ozola un Māris Jansons. Koncertā baudījām latviešu tautasdziesmas un dejas. Paudām savu mīlestību arī par Madlienas skaistajiem ceļiem un vietām, kuras vienmēr mūs aizkustina.

Valsts svētku koncerts bija rūpīgi sagatavots, apvienojot mūziku, dzeju, deju un izteiktā vārda spēku. Tas bija kā brīdis, kad cilvēki kopīgi svin valsts neatkarību, piedaloties svinīgajos notikumos un izbaudot mākslas izpildījumu.

Vēlamies pateikt paldies katram – gan skolēniem, kuri rūpīgi gatavojās un piedalījās, gan arī vecākiem, kuri izbaudīja koncertu ar mums kopā. Īpašu paldies sakām pedagogiem Vinetai Griņevičai un Ivetai Mežajevai par jaukajiem priekšnesumiem. Saules mūžu Latvijai!

Loreta Ozola, 12.kl.