Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora

Tuvojoties gada nogalei, būtiski atskatīties uz 1. semestra mācību darbā paveikto, izvērtējot veiksmes un neveiksmes, skolēnu izaugsmi un attīstību. Īpašs prieks par tiem izglītotajiem, zinātkārajiem un radošajiem jauniešiem, kuru mācību sasniegumi ir izcili.

Tie ir

 • Līga Irbīte (6.kl.),
 • Rinalds Gradovskis (12.kl.),
 • Māra Sproģe (4.kl.),
 • Terēza Elza Rone (9.kl.),
 • Heidija Rimša (9.kl.),
 • Denīze Nora Dzene (8.kl.),
 • Denīza Traine (6.kl.),
 • Paula Dūrīte (7.kl.),
 • Kristers Kārlis Ronis (4.kl.),
 • Lelde Damroze (9.kl.),
 • Patrīcija Anna Rone (7.kl.),
 • Ģirts Irbītis (7.kl.),
 • Harijs Jānis Pluģis (10.kl.),
 • Zane Tumane (5.kl.),
 • Rihards Dišereits (5.kl.),
 • Eduards Ungurs (4.kl.),
 • Deina Valnere (7.kl.),
 • Justīne Mūrniece (11.kl.),
 • Elīza Tirzmaliete (10.kl.),
 • Sanija Torbejeva (6.kl.).        

Arī šogad Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis aicināja uz svinīgu pieņemšanu šos 20 sekmēs veiksmīgākos skolēnus un viņu vecākus, lai teiktu paldies ģimenēm par atbalstu saviem bērniem gūt panākumus. Direktors uzrunā akcentēja, ka izcilas sekmes var gūt tikai tad, ja veiksmīgi sadarbojas skolēns, skolotājs un vecāks. Kopā ar skolēniem un viņu vecākiem bija arī skolotāji, kuru mācītprasme, atbalsts un kvalitatīvas zināšanas ir pamatā panākumu gūšanai un jauniešu ieinteresēšanai. Pasākuma gaitā ar sirsnīgiem vēlējumiem skolēniem un viņu vecākiem dalījās skolotājas – Justīne Linde, Anna Stauža, Vija Jēkabsone un Zinta Saulīte, savukārt skolas absolvente Māra Kļaviņa-Balode klātesošos priecēja ar jaukiem muzikāliem priekšnesumiem. Madlienas vidusskolas skolotāju kolektīvs lepojas ar kopīgā darbā gūtu izcilību!