Koncertlekcija “Mēs esam Latvija”

19. janvārī, atzīmējot tik ļoti nozīmīgo un svarīgo mūsu tautas neatkarības alku un vienotības nosargāšanas notikumu 33. gadskārtu – 1991. gada janvāra barikāžu laiku, kultūras programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros mūsu skolā viesojās dziedātājs Atis Ieviņš, aicinot atcerēties, priecāties un novērtēt, cik ļoti skaista un brīva ir mūsu tēvzeme Latvija, cik liela vērtība ir brīvība, mūsu daba, cilvēki un tradīcijas un cik svarīgi to saprast, atcerēties, nepazaudēt, par to pastāvēt un tālāk kopt. Vienojāmies visi – 1.-12. klašu skolēni populāru dziesmu dziedājumos, piedalījāmies zināšanu pārbaudē – konkursa jautājumos, kā arī uzmanīgi ieklausījāmies Ata stāstījumā par Latviju. Koncertlekcijas noslēgumā nodziedājām valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”.