5.-6. klašu konkurss “Es un mans novads”

8. februārī Ogres Valsts ģimnāzijā notika 5.- 6. klašu konkurss “Es un mans novads”, kurā piedalījās Līga Irbīte (6. klase), Zane Tumane un Egija Liepiņa (5. klase). Konkurss notika jauktās komandās, lai radītu dziļāku izpratni par vēstures notikumiem, personībām, kultūras pieminekļiem un papildinātu zināšanas un prasmes komandu darbā. Skolēniem bija jāatpazīst senlatviešu priekšmeti, vēsturiskas vietas Ogrē un jāveic citi radoši uzdevumi. No 13 grupām 3. vietu ieguva Egija Liepiņa. Paldies skolēniem par piedalīšanos!

Egija Liepiņa