12. klases Žetonu vakars

1. martā norisinājās 12. klases Žetonu vakars. Tas bija neaizmirstams notikums, kurā mēs visi varējām izbaudīt pēdējos mirkļus kopā kā skolas biedri. Tas bija lielisks veids, kā atvadīties no skolas un svinēt mūsu kopīgo skolas ceļojumu.

Pasākums bija radošs, aizraujošs un pārpilns ar jautriem mirkļiem. Centāmies attēlot skatītājiem mūsu ikdienas dzīvi skolā, kas noteikti nav garlaicīga. Tās bija ainas no mācību stundām, sarunām ar skolotājiem. Sagatavotajā video materiālā bija iespēja ielūkoties mūsu, kā vidusskolēnu, jaukākajos, interesantākajos un arī smieklīgākajos mirkļos, kas aizvadīti skolā un ārpusstundu laikā. Skatītāji varēja iepazīt tuvāk katru 12. klases skolēnu, kuru raksturoja pasākuma vadītāji – 10. klases skolēni Sindija Zariņa un Harijs Jānis Pluģis. Ja ikdienā katru no 12. klases audzēkņiem mēs iepazīstam vairāk mācību darbā un pasākumos, tad ārpus skolas katram no viņiem bieži vien ir vēl citas nodarbes, hobiji un aizraušanās. Kad nosauktais skolēns padižojās un pateicās saviem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem ar labiem vārdiem, Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis pasniedza Žetona gredzenu.

Direktors arī novēlēja jauniešiem veiksmi un izdošanos turpmāk. Klases audzinātāja Rita Pučekaite aicināja būt lepniem ar saviem īpašajiem gredzeniem un ar mīļu vārdu atcerēties savu – Madlienas vidusskolu. Paldies 11. klasei par uzjautrinošo un sirsnīgo sveicienu – dzejoli, kurā katram 12. klases skolēnam tika veltītas interesantas un ar humoru apvītas dzejas rindas.

Noslēgumā 12. klase pateicās ar dziesmu un ziediem tiem cilvēkiem, kas palīdzēja pasākuma tapšanā. Īpašais paldies jauniešiem, kas vadīja pasākumu, skolotājai Marutai Viducei-Ševelei un mūzikas apskaņošanas meistaram Edgaram Mežajevam.

Pēc svinīgā sarīkojuma bija mielasts, kad sanācām kopā, lai atskatītos uz mūsu kopā pavadītajiem skolas gadiem. Pasākums bija satriecošs, un mēs visi esam pateicīgi par siltajiem sveicieniem un burvīgo atmosfēru! Paldies arī skolas kolektīvam un visiem darbiniekiem, kuri padarīja šo vakaru tik īpašu.

12. klases skolniece Loreta Ozola un skolotāja Zinta Saulīte